Kluczowe Informacje dla Inwestorów

KIID Superfund Green kat. A
KIID Superfund Green kat. B
KIID Superfund Red kat. A
KIID Superfund Red kat. B
KIID Superfund GoldFuture kat. A
KIID Superfund GoldFuture kat. B
KIID Superfund GoldFund kat. A
KIID Superfund GoldFund kat. B
KIID Superfund Silver kat A
KIID Superfund Silver kat. B
KIID Superfund Spokojna Inwestycja Plus kat. A
KIID Superfund Spokojna Inwestycja Plus kat. A (wer. angielska)
KIID Superfund Spokojna Inwestycja Plus kat. B
KIID Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa A
KIID Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa B
KIID Superfund Silver Powiązany kat. Internetowa A
KIID Superfund Silver Powiązany kat. Internetowa B
KIID Superfund Silver Powiązany kat. PSI A
KIID Superfund Silver Powiązany kat. PSI B
KIID Superfund Trend Podstawowy
KIID Superfund Alternatywny kat. A
KIID Superfund Alternatywny kat. B
KIID Superfund Akcyjny kat. A
KIID Superfund Akcyjny kat. B
KIID Superfund Obligacyjny kat. A
KIID Superfund Obligacyjny kat. B
KIID Superfund Spokojna Inwestycja kat. A
KIID Superfund Spokojna Inwestycja kat. B
KIID Superfund UCITS Green Financial Futures kat. A
KIID Superfund UCITS Green Financial Futures kat. A (wer. niemiecka)
KIID Superfund UCITS Green Financial Futures kat. A (wer. angielska)
KIID Superfund UCITS Green Financial Futures kat. B
KIID Superfund UCITS Green Financial Futures kat. B (wer. niemiecka)
KIID Superfund Systematic All Weather Fund kat. A
KIID Superfund Systematic All Weather Fund kat. A (wer. angielska)
KIID Superfund Systematic All Weather Fund kat. B

Przyszłość inwestowania