DO POBRANIA

Wszystkie formularze po kliknięciu

Tabele opłat manipulacyjnych
PDF
 Tabela opłat Manipulacyjnych SFIO
 Tabela opłat Manipulacyjnych Trend Plus
 Tabela opłat Manipulacyjnych FIO Portfelowy
Formularze
PDF
 Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia
 Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu
 Dyspozycja dotycząca wskazania osób uprawnionych do żądania odkupienia jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze Uczestnika na wypadek śmierci Uczestnika
 Oświadczenie FATCA/CRS dla Klienta indywidualnego
 Oświadczenie FATCA/CRS dla Klienta instytucjonalnego
Serwis Transakcyjno-Informacyjny (STI)
PDF
 Umowa o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego dla Klienta indywidualnego
 Umowa o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego dla Klienta instytucjonalnego
Prospekt
PDF
 Prospekt Informacyjny Superfund SFIO
 Prospekt Informacyjny Superfund Trend
 Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy
 Prospekt Informacyjny Superfund SICAV
 Prospekt Informacyjny Global Managers Platform
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
PDF
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund SFIO Red
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund SFIO Green
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund SFIO GoldFund (wcześniej Blue)
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund SFIO GoldFuture
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund SFIO Spokojna Inwestycja Plus (wcześniej Oszczędnościowy Plus)
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund SFIO Akcji
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund TREND PLUS kat. Standardowa
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund TREND PLUS kat. Internetowa
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund TREND PLUS kat. PSI
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund TREND Podstawowy
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund FIO Portfelowy Akcyjny
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund FIO Portfelowy Alternatywny
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund FIO Portfelowy Obligacyjny
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund FIO Portfelowy Spokojna Inwestycja (wcześniej Oszczędnościowy)
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund FIO Portfelowy Ucits Green Financial Futures
 Kluczowe Informacje dla Inwestorów - Superfund FIO Portfelowy Sharpe Parity Ucits
Informacje dla Klienta AFI
PDF
 Informacje dla Klienta AFI - Superfund SFIO Red
 Informacje dla Klienta AFI - Superfund SFIO Green
 Informacje dla Klienta AFI - Superfund SFIO GoldFund
 Informacje dla Klienta AFI - Superfund SFIO GoldFuture
 Informacje dla Klienta AFI - Superfund SFIO Spokojna Inwestycja Plus (wcześniej Oszczędnościowy Plus)
 Informacje dla Klienta AFI - Superfund SFIO Akcji
 Informacje dla Klienta AFI - Superfund TREND PLUS
 Informacje dla Klienta AFI - Superfund TREND Podstawowy
Sprawozdania finansowe
Półroczne Sprawozdanie Finansowe Roczne Sprawozdanie Finansowe
 Superfund SFIO
 Superfund SFIO Akcji
 Superfund SFIO GoldFund (poprzednio Blue)
 Superfund SFIO GoldFuture
 Superfund SFIO Green
 Superfund SFIO Red
 Superfund SFIO Spokojna Inwestycja Plus (poprzednio Oszczędnościowy Plus)
 Superfund FIO Portfelowy
 Superfund FIO Portfelowy Akcyjny
 Superfund FIO Portfelowy Alternatywny
 Superfund FIO Portfelowy Obligacyjny
 Superfund FIO Portfelowy Spokojna Inwestycja (poprzednio Oszczędnociowy)
 Superfund FIO Portfelowy UCITS Green Financial Futures  
 Superfund Trend Podstawowy SFIO
 Superfund Trend Plus Powiązany SFIO
 Superfund SICAV
 Global Managers Platform

Roczne Sprawozdania AFI
PDF
 Superfund SFIO
 Superfund FIO Portfelowy
 Superfund Trend Podstwawowy
 Superfund Trend Plus


Archiwum

Inne
PDF
 Opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Superfund TFI S.A.
 Polityka wynagradzania w Superfund TFI S.A.
 Informacje wymagane na podstawie art. 222b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 poz. 157 z późn. zm) dla funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Ogloszenia obowiązkowe
PDF
 Ogłoszenie o zmianie Reglaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „Moje Jutro” z dnia 2020.02.24
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy z dnia 2020.02.20
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO z dnia 2020.02.20
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Trend Plus Powiązany SFIO z dnia 2020.02.20
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 2020.02.20
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy z dnia 09 stycznia 2020
 Ogłoszenie z dnia 1 stycznia 2020 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund SFIO z dnia 21 listopada 2019
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy z dnia 21 listopada 2019
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO z z dnia 21 listopada 2019
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy z dnia 23 sierpnia 2019
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy z dnia 23 sierpnia 2019 roku
 Ogłoszenie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszu Superfund Sharpe Parity Ucits wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus, Trend Bis, Trend Podstawowy z dnia 17 lipca 2019 roku
 Ogłoszenie z dnia 17 lipca 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 02 lipca 2019 roku
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 28 czerwca 2019 roku
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 12 czerwca 2019 roku -
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy z dnia 12 czerwca 2019 roku
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO z dnia 12 czerwca 2019 roku -
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Trend Plus Powiązany SFIO z dnia 13 czerwca 2019 roku -
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 11 czerwca 2019 roku
 Ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 31 maja 2019 roku
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO z dnia 31 maja 2019 roku
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 31 maja 2019 roku
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy z dnia 12 kiwetnia 2019 roku
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund SFIO z dnia 12 kiwetnia 2019 roku
 Ogłoszenie z dnia 12 kiwetnia 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 12 kiwetnia 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 12 kiwetnia 2019 roku - Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 12 kiwetnia 2019 roku - Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO
 Ogłoszenie z dnia 27 marca 2019 roku - Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 27 marca 2019 roku - Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 27 marca 2019 roku - Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy (2)
 Ogłoszenie z dnia 27 marca 2019 roku - Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy (1)
 Ogłoszenie z dnia 26 marca 2019 roku - Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 22 marca 2019 roku - Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO
 Ogłoszenie z dnia 22 marca 2019 roku - Przytoczenie zmian w treści Prospektu Informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zakończenia przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Superfund Ucits Green Financial Futures wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszu Superfund Ucits Green Financial Futures wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO Portfelowy
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund SFIO Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy (2)
 Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy (1)
 Sprostowanie ogłoszenia z dnia 14 listopada 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2019 roku o sprostowaniu ogłoszenia z dnia 14 listopada 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2019 roku o sprostowaniu ogłoszenia z dnia 14 listopada 2018 roku o zmianach Statutu SFIO Portfelowy
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO z dnia 2019.01.28
 Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminów uczestnictwa w PSO „Moje Jutro”, „Moje Jutro Plus”, „Wolność Finansowa Plus”, „Kapitał na Przyszłość”, PEO „Portfel na Przyszłość” (Program 15 - letni), „Portfel na Przyszłość” (Program 2, 5, 10 - letni)
 Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO Portfelowy z dnia 2019.01.10
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO z dnia 2019.01.10
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO i Superfund Trend Bis Powiązany SFIO z dnia 2019.01.09
 Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Elastycznego Oszczędzania „db Portfel na Przyszłość”
 Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Elastycznego Oszczędzania „db Portfel na Przyszłość – 15 lat”
 Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 18.07.2018
 Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 18.07.2018
 Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 18.07.2018
 Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 18.07.2018
 Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 18.07.2018
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 18.07.2018
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 18.07.2018
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Trend Bis Powiązany SFIO, Trend Podstawowy SFIO z dnia 18.07.2018
 Ocena dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego w Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w 2017 roku
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund SFIO z dnia 30.05.2018
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund SFIO Portfelowy z dnia 30.05.2018
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Bis SFIO z dnia 30.05.2018
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Plus SFIO z dnia 30.05.2018
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 30.05.2018
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 29.05.2018
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 29.05.2018
 Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Trend Bis Powiązany SFIO, Trend Podstawowy SFIO
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 16 lutego 2018 roku
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Plus Powiązany SFIO z dnia 16 lutego 2018 roku
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Bis Powiązany SFIO z dnia 16 lutego 2018 roku
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO Portfelowy z dnia 16 lutego 2018 roku
 Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO z dnia 16 lutego 2018 roku
 Przytoczenie zmian w treści Prospektu Informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 15 grudnia 2017 roku
 Przytoczenie zmian w treści Prospektu Informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Superfund Trend Bis Powiązany SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 15 grudnia 2017 roku
 Przytoczenie zmian w treści Prospektu Informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 15 grudnia 2017 roku
 Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 29 maja 2017 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 29 maja 2017 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 29 maja 2017 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 29 maja 2017 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 29 maja 2017 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ocena dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego w Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w 2016 roku
 Ogłoszenie z dnia 02 grudnia 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 02 grudnia 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 02 grudnia 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 02 listopada 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 02 listopada 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 02 listopada 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 02 listopada 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „Moje Jutro Plus”
 Ogłoszenie z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „Wolność Finansowa Plus”
 Ogłoszenie z dnia 11 października 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 11 października 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 3 października 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 3 października 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 3 października 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 3 października 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Elastycznego Oszczędzania „db Portfel na Przyszłość – 15 lat”
 Ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Elastycznego Oszczędzania „db Portfel na Przyszłość”
 Ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „Wolność Finansowa Plus”
 Ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „Moje Jutro Plus”
 Ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „Moje Jutro”
 Ogłoszenie z dnia 11 lipca 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ocena dotycząca stosowania Zasad ładu korporacyjnego w SUPERFUND TFI S.A. w 2015 roku
 Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „Moje Jutro PLUS’
 Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „Wolność Finansowa Plus”
 Ogłoszenie z dnia 08 02 2016 w sprawie zmiany „Regulaminu świadczenia usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”
 Ogłoszenie z dnia 01 12 2015 w sprawie obowiązków informacyjnych związanych z wejściem w życie ustawy FATCA
 Ogłoszenie z dnia 09 11 2015 roku o zmianie Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 09 11 2015 roku o zmianie Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 09 11 2015 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 09 11 2015 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 09 11 2015 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 19 10 2015 roku o zmianie statutu Superfund SFIO
 Ogłoszenie z dnia 19 10 2015 roku o zmianie statutu Superfund SFIO Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 19 10 2015 roku o zmianie statutu Superfund Trend Plus Powiązany
 Ogłoszenie z dnia 19 10 2015 roku o zmianie statutu Superfund Trend Bis
 Ogłoszenie z dnia 19 10 2015 roku o zmianie statutu Superfund Trend Podstawowy
 Ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2015 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „Moje Jutro PLUS”
 Ogłoszenie z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „Moje Jutro”
 Polityka informacyjna Superfund TFI SA
 Ogłoszenie z dnia 24 lutego 2015 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 24 lutego 2015 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2014 - Informacja o stosowaniu ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO w Superfund TFI S.A.
 Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2014 roku o zmianie statutu Superfund SFIO
 Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2014 roku o zmianie statutu Superfund Trend Podstawowy SFIO
 Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2014 roku o zmianie statutu Superfund SFIO Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie zmiany depozytariusza
 Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund SFIO
 Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2013 o zakończeniu zapisów na Superfund SFIO Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 o zmianie statutu Superfund Trend BIS Powiązany SFIO
 Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 o zmianie statutu Superfund SFIO
 Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 o zmianie statutu Superfund SFIO
 Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 o zmianie statutu Superfund Trend Podstawowy SFIO
 Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 o zmianie statutu Superfund Trend Podstawowy SFIO
 Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 o zmianie statutu Superfund Trend Plus Powiązany SFIO
 Ogłoszenie z dnia 10 października 2013 roku o rozpoczęciu zapisów – Superfund SFIO Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 12 września 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 7 sierpnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
 Ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Ogłoszenie z dnia 5 maja 2013 roku o zmianach Statutu Superfund SFIO
 Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2013 roku o zmianach Statutu Superfund SFIO
 Ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2012 roku o zmianach Statutu Superfund SFIO
 Ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2012 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus PFIO
 Ogłoszenie z dnia 25 maja 2012 roku o zmianach Statutu Superfund SFIO
 Ogłoszenie o zmianie Statutu Superfund SFIO - 03.04.12
 Ogłoszenie o zmianie Statutu Superfund SFIO - 20.10.11
 Ogłoszenie o zmianie regulaminu STI - 11.01.10
 Ogłoszenie w sprawie poszerzenia funkcjonalnoci STI - 11.01.10
 Ogłoszenie - kampania promocyjna - 29.12.09
 Ogłoszenie o zmianie statutu Superfund SFIO - 01.03.10
 Ogłoszenie o zmianie statutu Trend Plus - 01.03.10
 Ogłoszenie o zmianie statutu Trend Bis - 01.03.10
 Ogłoszenie o zmianie statutu Trend Podstawowy - 01.03.10
 Ogłoszenie o zmianie regulaminu nabywania jednostek uczestnictwa w drodze korespondencyjnej
 Ogłoszenie o zmianie regulaminu STI
 Ogłoszenie z dnia 5 maja 2010 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiazany SFIO
 Ogłoszenie z dnia 5 maja 2010 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiazany SFIO
 Ogloszenie z dnia 5 maja 2010 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy SFIO
 Ogłoszenie o zmianie statutu Superfund SFIO - 05.08.10
 Ogłoszenie o zmianie statutu Superfund Trend Podstawowy SFIO - 05.08.10


Archiwum


Informacja: Pobierz Adobe Reader do otwierania i drukowania plików PDF. Adobe Reader jest darmowym programem do wyświetlania i drukowania dokumentów w formacie PDF.

Pobierz tutaj

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza strona internetowa jest główną stroną internetową Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, na której zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi publikowane są informacje i ogłoszenia, do których prezentowania zobowiązane jest Towarzystwo oraz fundusze inwestycyjne utworzone i zarządzane przez Towarzystwo, w tym w szczególności: prospekty informacyjne, kluczowe informacje dla inwestorów, roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy, informacje o cenie zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, ogłoszenia o zmianach statutów funduszy oraz inne ogłoszenia i informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz statuty funduszy inwestycyjnych utworzonych i zarządzanych przez Towarzystwo.Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005 r.
Informacje związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne oraz subfundusze wydzielone w ramach tych funduszy, utworzone i zarządzane przez Towarzystwo, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestycjami, zawarte są w prospektach informacyjnych funduszy.Profil ryzyka i zysku danego funduszu/subfunduszu wskazany jest w dokumencie kluczowe informacje dla inwestorów. Klient dokonując inwestycji w fundusze zarządzane przez Towarzystwopowinien mieć świadomość związanych z tym opłat manipulacyjnych.
Nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu w innej walucie niż wyceniany jest Subfundusz, powoduje ryzyko kursowe po stronie uczestnika co wiąże się z możliwością powstania dodatkowej straty z inwestycji.
Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiekolwiek informacje finansowe przedstawione na niniejszej stronie internetowej nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące stóp zwrotu wypracowanych przez fundusze nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji w fundusze oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana.
Towarzystwo zachęca, w szczególności osoby zainteresowane uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych prezentowanych na niniejszej stronie internetowej, do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy.

Informacja o Superfund TFI w ramach świadczenie usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Firma towarzystwa: Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Oświadczenie potwierdzające, że Towarzystwo posiada zezwolenie na świadczenie usług, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia: Towarzystwo prowadzi działalność na podstawie zezwolenia DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005 r.
Sposoby komunikowania się klienta z towarzystwem: Klient może kontaktować się z Towarzystwem poprzez bezpośredni kontakt w siedzibie Towarzystwa, drogą telefoniczną oraz mailową.
Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z towarzystwem: Dzielna 60, 01-029 Warszawa, Infolinia: +48 22 556 88 62, e-mail: superfundtfi@superfund.com.
Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez towarzystwo: Klient w każdym momencie uprawniony jest do złożenia Reklamacji dotyczącej działania Towarzystwa, Funduszy oraz podmiotów obsługujących Fundusze. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Towarzystwa, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres siedziby Towarzystwa, za pośrednictwem faksu na numer +48 ww 556 88 80 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@superfund.com. Złożenie Reklamacji przez Klienta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami na rzecz Towarzystwa. Za datę złożenia Reklamacji rozumie się datę jej wpływu do Towarzystwa. Towarzystwo może zażądać od Klienta dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z rozpatrywaną Reklamacją. W takim przypadku bieg terminu rozpatrywania Reklamacji zostaje zawieszony do czasu otrzymania pisemnej informacji lub wyjaśnienia Klienta. W takim przypadku Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania pisemnej informacji lub wyjaśnień Klienta. Podstawową formą udzielenia odpowiedzi na Reklamację jest odpowiedź pisemna. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zaniechanie udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej w odniesieniu do Reklamacji, które mogą zostać rozpatrzone za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności Reklamacji, które zostały złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku uznania roszczenia finansowego Klienta, odpowiedź na Reklamację zostaje udzielona wyłącznie w formie pisemnej. Decyzję o realizacji roszczeń finansowych Klientów podejmuje zarząd Towarzystwa po uprzedniej informacji od Kierownik jednostki organizacyjnej Towarzystwa oraz opinii Inspektora Nadzoru. Pismo wyjaśniające skierowane do Klienta w odpowiedzi na Reklamację powinno zawierać: uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów, w tym wyjaśnienia na temat zgłoszonego naruszenia oraz mających zastosowanie przepisów prawa, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów. Pismo powinno zostać podpisane przez Kierownika jednostki organizacyjnej Towarzystwa, lub wskazanego przez niego Pracownika lub Inspektora Nadzoru, ze wskazaniem zajmowanego stanowiska służbowego. Udzielanie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klientów powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty wpływu Reklamacji do Towarzystwa, na adres wskazany w Reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie Reklamacji nie jest możliwe w terminie wskazanym powyżej, Towarzystwo zawiadamia Klienta o nowym terminie rozpatrzenia Reklamacji, który nie powinien jednak przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, a w przypadku braku możliwości zachowania ww. terminu, o najkrótszym możliwym terminie, z podaniem przyczyny opóźnienia wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu rozpatrzenia.
Podstawowe zasady postępowania towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o tych zasadach: Towarzystwo podejmuje wszelkie działania, aby zapobiegaćprzepływowi informacji pomiędzy osobami wykonującymi,w ramach działalności prowadzonej przez Towarzystwo, poszczególneczynności, które mogą powodować powstanie konfliktuinteresów oraz zapewnianadzór nad takim przepływem informacji, jeżeli jest onkonieczny. Osoby posiadające dostęp do informacji poufnych mogących spowodować konflikt interesów, zobowiązane są do nieprzekazywania takich informacji osobom niezaangażowanym w danym zakresie działania Towarzystwa. Towarzystwo podejmuje działania w celu zapobiegania przypadkom jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie wykonywania przez tę samą Osobę obwiązaną czynności z zakresu działania Towarzystwa, jeżeli mogłoby to wywrzeć niekorzystny wpływ na prawidłowe zarządzanie konfliktami interesów oraz zapewnia nadzór nad takim sposobem wykonywania czynności. Towarzystwo zapobiega istnieniu bezpośrednich zależności pomiędzy wysokością wynagrodzenia osób wykonujących określone czynności w ramach działalności prowadzonej przez Towarzystwo, od wynagrodzenia lub zysków osiąganych przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, które powodują lub mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów. Towarzystwo zapewnia odpowiedni podział zadań wśród pracowników, ograniczając ryzyko powstania konfliktu interesów oraz odpowiednią niezależność uzasadnioną zakresem obowiązków. W przypadku, gdy rozwiązania organizacyjne Towarzystwa nie są wystarczające, aby z należytą pewnością uznać, że ryzyko naruszenia interesów klienta nie występuje, Towarzystwo jest zobowiązane ujawnić klientowi ogólny charakter lub źródło konfliktu przed zawarciem transakcji, aby klient mógł podjąć świadomą decyzję, czy chce nadal korzystać z usług Towarzystwa w tej konkretnej sytuacji.
Koszty i opłaty związane z usługą: Informacje o kosztach i opłatach zawarte są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.
Sposoby przekazywania zleceń do towarzystwa: Zlecenia mogą być składane osobiście siedzibie Towarzystwa lub w drodze korespondencyjnej zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie ww.superfund.pl.
podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa: Towarzystwo jest dystrybutorem jedynie funduszy inwestycyjnych którymi zarządza. Zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Superfund określone są w statutach oraz prospektach informacyjnych tych funduszy.

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) wprowadza nowe regulacje prawne dla przetwarzania danych osobowych. Towarzystwo dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, niniejszym pragniemy Państwu przedstawić poniższe informacje:
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych w zakresie czynności związanych z uczestnictwem w zarządzanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) funduszach inwestycyjnych (dalej „Fundusze/Fundusze”) są Fundusze, z którymi zawarli Państwo umowę uczestnictwa, z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, telefon +48 22 556 88 60, e-mail: superfundtfi@superfund.com, w imieniu których działa Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa.
W zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie świadczenia usługi asset management, marketingu produktów i usług Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy, administratorem danych osobowych jest Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, telefon +48 22 556 88 60, e-mail: superfundtfi@superfund.com.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Sylwia Naglarska
Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa
Telefon: 22 556 88 60
E-mail: iodo@superfund.com
Pełna klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych, zawierająca szersze informacje w powyższym zakresie, znajduje się na stronie internetowej www.superfund.pl, w sekcji: „Informacje i Serwis”, w zakładce: „RODO”.

Informacja o plikach cookie

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies. Są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwisy internetowe w czasie ich odwiedzin i zapisywane po stronie użytkownika (na komputerze, laptopie, telefonie). Przechowują informacje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.
Pliki cookies wykorzystywane są przez Towarzystwo w następujących celach:
- automatycznego rozpoznawania użytkownika przez serwisy internetowe, dzięki czemu można generować spersonalizowane strony,
- przechowywania parametrów sesji po zalogowaniu się użytkownika do serwisów,
- statystycznych (stanowiących pomoc w administrowaniu i określeniu profilu informacji, jakimi zainteresowani są użytkownicy).
Pliki cookies w żaden sposób nie powodują zmian konfiguracyjnych w oprogramowaniu oraz na komputerach. Nie wpływają na sposób działania komputera. Nie pozwalają także zidentyfikować użytkowników aby np. na ich podstawie ustalić tożsamość osób korzystających z serwisów.
Użytkownicy, którzy uważają że pliki cookies naruszają ich prywatność, mogą w każdej chwili, samodzielnie zarządzać nimi poprzez odpowiednie ustawienie opcji w swojej przeglądarce internetowej w zakładce prywatność. Można m.in. określić ustawienia dla różnych typów plików cookies, blokować je lub usuwać, na poziomie konkretnego serwisu, lub w ogóle dla wszystkich połączeń z przeglądarki internetowej.
Wyłączenie lub usunięcie plików cookies może spowodować zablokowanie możliwości korzystania z niektórych opcji serwisu internetowego prowadzonego przez Towarzystwo.

Potwierdzam zapoznanie się z tymi ważnymi informacjami i akceptuję je.