Raport z zarządzania Marzec 2008

Marzec przyniósł na światowych rynkach akcji kontynuację trendu spadkowego. Agresywne kroki FED mające na celu przezwyciężenie krysyzu na rynku finansowym (m.in cięcie stóp procentowych o 100 pkt bazowych oraz zastrzyki gotówki dla sektora finansowego) pozwoliły w końcówce miesięca na częściowe odrobienie spadków. Rynki obligacji i pieniężny charakteryzowały się w marcu dużą zmiennością ze względu na odmienne dane makro płynące z gospodarki USA oraz ze strefy euro.

Za Oceanem inwestorzy przesuwali swoje środki z taniejących akcji na bezpieczniejsze obligacje, co powodowało spadki rentowności. Odwrotnie w Europie, obawy o poziom inflacji nie zachęcały do nabywania instrumentów dłużnych powodując nieznaczny spadek ich cen. Na rynku walutowym byliśmy świadkami dalszego umacniania się euro w stosunku do dolara oraz osłabiania walut państw, których eksport w dużej mierze opiera się na towarach, doświadczających w ostatnich tygodniach korekty cen.

Pierwsza połowa miesiąca przyniosła dalsze wzrosty cen surowców energetycznych, co było pochodną słabnącego dolara, jednak wzrost obaw o zasięg recesji zachęcał do realizacji zysków, co pociągnęło za sobą korektę na rynku nośników energii pod koniec marca. Metale szlachetne oraz zboża kontynuowały do połowy miesiąca trend wzrostowy, który załamał się po obniżce przez FED stóp procentowych.

Indeks CAC 40

Fundusze Superfund zanotowały nieznaczne zyski z pozycji w kontraktach terminowych na francuski indeks CAC40. Impulsem do spadku szerokiego rynku była wyprzedaż akcji spółek sektora finansowego. Po informacjach o sytuacji banku Bear Stearns, notowania BNP Paribas oraz Societe Generale osiagnęły kilkuletnie minima. Na pesymistyczne nastroje inwestorów wpływ miały też historyczne ceny ropy, wysoki kurs euro oraz niskie odczyty wskaźnika nastroju konsumentów. Lekkie odreagowanie spadków pod koniec miesiąca spowodowane było lepszymi niż oczekiwano danymi makro dotyczącymi wzrostu PKB.

Inwestycje w parę walutową USD/JPY

Automatyczne systemy inwestycyjne wygenerowały znaczne zyski z inwestycji w parę walutową USD/JPY. Inwestorzy wyzbywali się amerykańskiej waluty w obliczu obaw o skutki spowolnienia w gospodarce USA. Jen osiągnął najwyższe poziomy w stosunku do dolara od 1985 roku. W obliczu niejednoznacznych danych makro z gospodarki japońskiej Bank Centralny Japonii pozostawił stopy na niezmienionym poziomie.

Kontrakty terminowe na wołowinę

Osiągnęliśmy pozytywne stopy zwrotu z inwestycji w kontrakty terminowe na wołowinę. Obawy o recesję gospodarczą oraz substytucję wołowiny wieprzowiną oraz drobiem przyczyniły się do spadku cen bydła do poziomów najniższych od 9 miesięcy. Dodatkowo, 20 marca br. Amerykański Departament Rolnictwa poinformował o wzroście pogłowia bydła rzeźnego, co było kolejnym czynnikiem przemawiającym za spadkami cen.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za marzec 2008