Rekordowe wyniki funduszy Superfund w lutym

Luty przyniósł bardzo dobre stopy zwrotu funduszy Superfund oraz rekordową wycenę funduszu flagowego.

Dwunasta rocznica istnienia grupy Superfund zbiegła się w czasie z bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi naszych funduszy. Superfund SFIO subfundusz A osiągnął w lutym zwrot w wysokości 10 %, podczas gdy wartość jednostek subfunduszy B oraz C, charakteryzyjących się bardziej agresywną polityką inwestycyjną, wzrosła o odpowiednio 16 oraz 21%. Założyciel oraz właściciel grupy, Christian Baha komentuje osiągane przez Superfund wyniki:

”Nasze wyniki pokazują, iż fundusze hedgingowe typu manged futures mogą w krótkim horyzoncie przynosić duże zyski, ale i znaczne straty. Jednak w długim terminie, a ten jest ważniejszy dla większości inwestorów, są jedną z najlepszych alternatyw inwestycyjnych”. Potwierdzeniem słów Christiana Bahy są długoterminowy stopy zwrotu funduszu Superfund Q-AG (stragegia A, fundusz zamknięty niedostępny w Polsce), którego wartość jednostki wzrosła w ciągu 12 lat o 624%, co odpowiada średniorocznej stopie zwrotu na poziomie 18%.

Trendy rynkowe:

Po trudnym dla strategii „trend following” roku 2007, na większości rynków wykształciły się w ostatnim czasie wyraźne trendy. Umożliwiło to systemom transakcyjnym Superfund osiągnięcie imponujących stóp zwrotu. Wzrastający popyt z Chin był motorem napędowym na rynku zbóż, zwyżka cen złota była wyrazem obaw inwestorów o poziom inflacji. Rekordowe poziomy osiągnęły surowce energetyczne. Duże zyski przyniosły długie pozycje na eurodolara.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za luty 2008