Raport z zarządzania Styczeń 2008

Początek 2008 roku na światowych giełdach upłynął pod znakiem przedłużającego się pesymizmu wynikającego z rozczarowujących danych makro, dotyczących optymizmu konsumentów, sprzedaży detalicznej oraz zatrudnienia. Inwestorzy aktywni na parkietach zarówno krajów roziniętych jak i rynków wschodzących wyzbywali się akcji, lokując swoje środki w bezpieczniejsze instrumenty np. obligacje czy złoto. Trend wzrostowy na rynku amerykańskich instrumentów dłużnych nabrał rozpędu po decyzji FED, dotyczącej obniżki stóp procentowych o 125 pkt. bazowych. Przekonanie inwestorów w strefie euro o mniejszej skłonności Europejskiego Banku Centralnego do walki z inflacją za pomocą zacieśniania polityki pieniężnej, spowodowało wzrost rentowności instrumentów dłużnych denominowanych w euro. Zamykanie inwestycji carry trade wspierało wzrost wartości jena i franka szwajcarskiego.Trwająca hossa na rynku towarowym miała pozytywne przełożenia na gospodarki południowoamerykańskie. Pochodną obaw o perspektywy światowej gospodarki była łagodna korekta na rynku nośników energii. Słabnący dolar oraz obawy o poziom inflacji pozostawały głównymi czynnikami zachęcającymi inwestorów do nabywania złota, które osiągnęło historyczne poziomy. Produkty rolne drożały w reakcji na publikowane, raporty prognozujące silny wzrost popytu.

Kontrakty terminowe na 3-miesięczną stopę depozytową w euro

Pozycje w kontraktach terminowych na 3-miesięczną stopę depozytową wyrażoną w euro nie miały wyraźnego wpływu na wyniki funduszy Superfund. Rozczarowujące dane makro ze strefy euro, połączone z obawami o kondycję światowej gospodarki zminiejszyły prawdopodobieństwo zaostrzenia polityki monetarnej EBC, pomimo że inflacja znajduje się na najwyższym od 6 lat poziomie. Zamiast obniżania kosztu pieniądza, europejskie władze monetarne zdecywały się na „zastrzyki gotówki” w celu podniesienia płynności w sektorze finansowym.

Tusze wieprzowe

Inwestycje w kontrakty teminowe na tusze wieprzowe nie miały większego wpływu na wynki osiągnięte przez systemy transakcyjne Superfund. Po opublikowanym na początku miesiąca, przez Amerykański Departament Rolnictwa raporcie, przewidującym wzrost podaży w 2008 r., doszło do przeceny. Jednak w reakcji na silne wzrosty na rynku zbóż, przede wszystkim kukurydzy, pojawiła się obawa likwidacji części stad, co pociągnęło za sobą odwrócenie trendu spadkowego. Dodatkowym czynnikiem powodującym wzrosty były spekulacje, iż Chiny zdecydują się na import wieprzowiny z USA.

Gaz ziemny

Inwestycje w kontrakty terminowe na gaz ziemny przyniosły w styczniu negatywne stopy zwrotu. Rynek surowców energetycznych, w reakcji na obawy o spowolnienie światowej gospodarki, znalazł sie w styczniu w korekcyjnym trendzie spadkowym. Jeszcze na początku miesiąca notowania ropy oraz gazu ziemnego znajdowały się na poziomach historycznych szczytów, co było pochodną m. in. sprzyjającej wzrostom cen pogodzie w Europie. Słabe odczyty danych makro przybliżyły widmo recesji w światowej gospodarce, co pociągnęło za sobą spadki cen surowców energetycznych. Agresywne obniżki stóp procentowym, przyczyniły się do odrobienia jedynie części spadków i w skali miesiąca ropa oraz gaz potaniały.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za styczeń 2008