Silne trendy na rynkach towarowych

Mijający rok, mimo obaw o skutki kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, przyniósł wyraźne wzrosty wartości głównych światowych indeksów akcji. Dynamiczny wzrost gospodarki chińskiej zachęcał inwestorów do nabywania akcji na giełdach od Australii po Koreę. Indeksy Nasdaq oraz DAX zyskały na przestrzeni mijających 12 miesiecy 18%. Słabiej radziła sobie giełda japońska, która doświadczyła spadku wartości indeksów.

Pierwsza połowa roku upłynęła pod znakiem spadku wartości instrumentów dłużnych. Na takie zachowanie rynku wpływ miały przede wszystkim narastające obawy inflacyjne oraz zadawalające perspektywy rozwoju światowej gospodarki. Miesiące letnie przyniosły wzrost niepewności spowodawany zataczającym coraz szersze kręgi kryzysem na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych. Czynnik ten doprowadził do odwrócenia trendu i stopniowego wzrostu cen instrumentów dłużnych. Dolar amerykański osiągnął w mijającym roku historycznie niskie poziomy w stosunku do większości walut, co było pochodną wzrostu zainteresowania inwestorów walutami gospodarek, które korzystały z hossy na rynku towarowym.

Rynki surowców energetycznych osiąnęły w mijającym roku historyczne poziomy indeksów. Czynnikami powodującymi dynamiczne wzrosty był silny popyt połączony ze wzrastającym napięciem natury geopolitycznej.Słabnący dolar oraz obawy o wzrost poziomu inflacji w USA pociągnęły za sobą kontynuację hossy na rynku złota. Notowania produktów rolnych (pszenica, kukurydza, soja, bawełna, kakao oraz kawa) poruszały się w trendzie wzrostowym, co było pochodną m.in rosnącego popytu ze strony przemysłu biopaliwowego.

Zapoznaj się z pełnym Raportem z zarządzania za grudzień 2007.