Raport z zarządzania Listopad 2007

W listopadzie na większości giełd doszło do odwrócenia trendu wzrostowego, co było skutkiem powrotu obaw o skutki kryzysu na rynku kretytów hipotecznych.

Publikowane dane makro dotyczące zatrudnienia mogły stać się argumentem w rękach byków jednak rozczarowujące odczyty wskaźników optymizmu inwestorów i konsumentów zachęcały do pozbywania się akcji. Główne światowe indeksy giełdowe-S&P 500, Hang Seng, Nikkei, DAX - zakończyły miesiąc wyraźnymi spadkami.

Rynek obligacji oraz pieniężny kontynuawały w listopadzie trend wzrostowy, co było wyrazem przekonania inwestorów o kontynajcji polityki cięć stóp procentowych w USA. Za takimi krokami FED przemawiały pogarszająca się sytuacja na amerykańskim rynku nieruchomości oraz coraz powszechniej prezentowane przez ekonomistów opinie o zbliżającej się recesji w największej gospodarce świata. Na listopadowym posiedzeniu EBC nie została podjęta decyzja o obniżce stóp procentowych w Eurolandzie, co pociągnęło za sobą dalsze wzmocnienie się euro i osiągnięcie przez wspólną europejską walutę historycznych szczytów w stosunku do dolara. Globalny wzrost awersji do ryzyka, spowodowany obawami o kondycję światowej gospodarki, skłaniał inwestorów do lokowania swoich środków w bezpieczne aktywa, co skutkowało któtkoterminą korektą na rynkach wschodzących.

Rynki nośników energii, które na początku listopada osiągnęły historyczne poziomy, weszły w fazę dużej zmienności notowań i zakończyły miesiąc spadkami.Wzrost obaw o perspektywy światowej gospodarki połączony z niekorzystnymi dla cen surowców energetycznych temperaturami były silniejszymi argumentami niż prognozy wyższego popytu. W fazie korekty znalazly się też notowania złota, które, w obliczu taniejących surowców, zmiejszyło swoją wartość jako instrument chroniący przed inflacją. Powodem spadków cen metali przemysłowych był krótkoterminowy spadek popytu ze strony Chin oraz niepokojąca sytuacja amerykańskiego sektora nieruchomościowego. Na rynku zbóż byliśmy świadkami dynamicznych wzrostów, które wynikały w dużej mierze ze słabości dolara.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją Raportu z zarządzania za listopad 2007.