Październikowe zyski funduszy Superfund

Październik był kolejnym miesiącem, w którym automatyczne systemy transakcyjne Superfund przyniosły uczestnikom funduszy pozytywne stopy zwrotu.

Złoty okres dla metali szlachetnych

Metale szlachetne doświadczyły w październiku imponującego wzrostu cen. Wyróżniało się złoto, które osiągnęło poziomy nienotowane od 27 lat. Bardzo dobre zachowanie notowań tego metalu wynikało w dużej mierze z osłabienia kursu dolara względem głównych walut. Drożała również platyna, co było rezultatem strajków w kopalniach tego metalu w Afryce Południowej.

Kontynuacja deprecjacji dolara

W październiku byliśmy świadkami dalszego osłabiania się dolara, co wynikało z przekonania inwestorów o kontynuacji polityki cięcia stóp procentowych przez FED. Deprecjacja amerykańskiej waluty pociągnęła za sobą wzrost cen na rynku towarowym a tym samym wzmocnienie walut państw czerpiących korzyści z eksportu surowców.

Wzrosty na światowych parkietach

Światowe rynki akcji rozpoczęły czwarty kwartał wzrostami wartości indeksów. Dobre dane makro z gospodarki chińskiej pociągnęły za sobą kontynuację trendu wzrostowego na giełdach w Hong Kongu, Tajwanie i Chinach. Kolejne cięcia stóp procentowych w USA połączone z publikacją dobrych danych finansowych firm technologicznych były katalizatorem wzrostu indeksu Nasdaq.