Raport z zarządzania Październik 2007

W październiku, mimo obaw związanych z kryzysem na rynku kredytowym, światowe rynki akcji poruszały się w trendzie wzrostowym. Posunięcia amerykańskiego Banku Centralnego, a także rozczarowujące dane makro, zwiększyły prawdopodobieństwo kolejnego cięcia stóp procentowych w największej gospodarce świata oraz oddaliły wizję zaostrzenia polityki monetarnej w strefie euro oraz w Japonii. Czynniki te spowodowały dalsze spadki rentowności instrumentów dłużnych. W niełasce inwestorów znalazł się amerykański dolar. Sytuacja geopolityczna na granicy turecko-irackiej oraz sankcje gospodarcze USA wobec Iranu, pociągnęły za sobą kontynuację hossy na rynku surowców energetycznych. Cena złota osiągnęła poziom nienotowany od 27 lat, do czego przyczyniła się, obok wspomnianych napięć geopolitycznych, deprecjacja dolara w stosunku do głównych walut. W reakcji na korzystne prognozy pogody pszenica doświadczyła pierwszej od marca głębszej korekty ceny. Po niespokojnym miesiącu, na koniec października spadły również ceny kawy.

Indeks SMX
W październiku odnotowaliśmy nieznaczne zyski z inwestycji w kontrakty terminowe na indeks SMX (giełda w Singapurze), po tym jak w pierwszej połowie miesiąca osiągnął on najwyższy w historii poziom. Pozytywne dane makro dotyczące wzrostu PKB oraz sprzedaży detalicznej były czynnikami wspierającym byki i pomogły indeksowi zanotować 30-procentowy wzrost, licząc od poziomu sierpniowego dołka. Pozytywne perspektywy gospodarki Singapuru umacniały lokalną walutę w stosunku do dolara amerykańskiego. Wyższy niż spodziewany spadek poziomu zamówień przemysłowych popsuł nastroje inwestorów pod koniec października i zredukował osiągnięte na początku miesiąca zyski.

Kontrakty na krótkoterminową stopę procentową
Inwestycja w kontrakty terminowe na 3-miesieczną stopę procentową w odniesieniu do dolara australijskiego nie miała dużego wpływu na osiągnięte zwroty funduszy. Początek miesiąca przyniósł spadek cen kontraktów, co było wynikiem dobrej sytuacji makro m.in. najniższego od 33 lat poziomu bezrobocia oraz najwyższego od 1978 roku odczytu wskaźnika nowo rozpoczętych budów domów. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost rentowności była przyspieszająca inflacja, która osiągnęła poziom najwyższy od maja 2006 r. Decyzja Banku Centralnego Australii o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie odwróciła tendencję na rynku kontraktów na krótkoterminową stopę procentową.

Rynek Forex
Nasze fundusze osiągnęły bardzo dobre wyniki na inwestycji w kontrakty terminowe na południowoafrykańskiego randa. Waluta RPA znalazła się na najwyższym od 16 miesięcy poziomie w stosunku do dolara amerykańskiego. Jednym z głównych czynników powodujących umacnianie się afrykańskiej waluty była zapowiedź akwizycji 20% akcji Standard Bank Group przez chiński Industrial and Commercial Bank. Inwestorzy odczytali tę informację jako zapowiedź zwiększonego napływu kapitału do Afryki. Nie bez znaczenia pozostawała dla randa sytuacja na rynku złota (najwyższy poziom od 27 lat) oraz platyny (historyczny szczyt). RPA jest największym światowym producentem obu metali.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją Raportu z zarządzania za październik 2007.