Dobre wyniki inwestycyjne we wrześniu

Po niezbyt korzystnym, z punktu widzenia osiąganych stóp zwrotu, okresie lipiec-sierpień, fundusze z grupy Superfund zanotowały we wrześniu wzrost wartości jednostek uczestnictwa.

Posunięcia władz monetarnych USA przywróciły optymizm w siłę światowej gospodarki

Światowe rynki akcji notowały we wrześniu wzrost wartości indeksów, co było pochodną decyzji Rezerwy Federalnej, która obniżyła o 50 pkt. bazowych stopę referencyjną. Taki krok zachęcił inwestorów do zakupów akcji i oddalił widmo kryzysu globalnej gospodarki. Pod koniec miesiąca indeks Dow Jones wspiął się na historyczne szczyty. Obligacje drożały w pierwszej połowie miesiąca, co było reakcją na obawy rynków o możliwość spowolnienia światowej gospodarki, jednak zdecydowane kroki amerykańskiego banku centralnego przywróciły na rynki optymizm, co w rezultacie przyczyniło się do odwrócenia trendu na rynku długu. Dolar doświadczył znacznej deprecjacji w stosunku do euro a także innych głównych walut. Osłabienie amerykańskiej waluty było jednym z czynników wzrostów na rynkach surowców, które podrożały najbardziej od 32 lat.

Zyski z inwestycji w euro i soję.

Systemy transakcyjne Superfund osiągnęły zyski z inwestycji w euro, które podrożało o 4,6% w stosunku do dolara i osiągnęło najwyższe poziomy w stosunku do amerykańskiej waluty. Pomimo rozczarowujących danych makro gospodarki niemieckiej, Europejski Bank Centralny nie zdecydował się na zmianę poziomu stóp procentowych. W połowie miesiąca, po zaskakującej decyzji FED, euro osiągnęło cenę 1,4$.Rynki oczekują dalszych obniżek stóp procentowych w USA, podczas gdy Bank Centralny strefy euro podkreśla, że zamierza przede wszystkim koncentrować się na walce z inflacją.

Zyski wygenerowały również pozycje zajęte w kontraktach terminowych na soję, która zdrożała we wrzeniu o 12,3%. Departament Rolnictwa USA obniżył prognozy dotyczące zbiorów soi na sezon 2007/2008. Ponadto utrzymujący się na wysokim poziomie popyt zmusił analityków do obniżki przewidywanych zapasów w sezonach 2006/2007 oraz 2007/2008. Do podniesienia oczekiwanego popytu na soję ze strony przemysłu paliwowego z 2.5 mld do 4 mld funtów w sezonie 2007/2008, przyczyniły się wzmożone inwestycje w nowe fabryki biopaliw.

Cukier bez większego wpływu na wyniki.

Pozycje w kontraktach terminowych na cukier w nieznacznym stopniu przyczyniły się do osiągniętych przez fundusze Superfund wyników. Informacje, iż produkcja indyjska może wzrosnąć w przyszłym roku o 8,3% do rekordowego poziomu 33.1 mln ton metrycznych spowodowała lekki spadek cen kontraktów. Z nadwyżką produkcyjną w wysokości 4 mln ton metrycznych Indie mogą w najbliższym czasie zdetronizować Brazylię i stać się liderem produkcji cukru. Koniec miesiąca przyniósł odwrócenie trendu w obliczu rosnących cen surowców energetycznych i osłabiającego się dolara. Ponadto informacje, iż Rosja zamierza podnieść cła eksportowe na cukier o 57% przyczyniały się do umacniania notowań.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją Raportu z zarządzania za wrzesień 2007.