Najwyższa w historii wycena Superfund Q-AG

Korzystne trendy na międzynarodowych rynkach finansowych były kontynuowane także w maju, co przyczyniło się do osiągnięcia przez wszystkie fundusze Superfund pozytywnych wyników inwestycyjnych. Fundusz Superfund Q-AG ( Strategia A) osiągnął na koniec maja najwyższą historyczną wycenę na poziomie 6672,79 punktów, co licząc od momentu utworzenia funduszu (marzec 1996 r.) odpowiada całkowitej stopie zwrotu na poziomie 567%. W zależności od strategii inwestycyjnej fundusze Superfund osiągnęły w maju stopy zwrotu w przedziale od 4.14%( Superfund A/EUR SICAV) do 7.42%( Superfund C/EUR SICAV).

Wyraźne trendy na rynku akcji, obligacji, pieniężnym i walutowym przyczyniły się do osiągnięcia znacznych zysków

Fala fuzji i przejęć, silny popyt ze strony przemysłu oraz rosnący optymizm inwestorów były w maju motorem napędowym wzrostu światowego rynku akcji. W Europie liderem wzrostów był niemiecki DAX, który zwiększył swoja wartość o 5.8% podczas gdy indeksy amerykańskie osiągnęły historyczne szczyty. W przypadku rynku obligacji kontynuowany był trend spadkowy. Pomimo niezbyt wysokich odczytów indeksów inflacji, zarówno na poziomie konsumentów, jak i producentów, notowania amerykańskich obligacji skarbowych osiągnęły najniższe poziomy od 10 lat. Na przestrzeni ubiegłego miesiąca w podobny sposób przebiegały notowania kontraktów terminowych na krótkoterminowe stopy procentowe. W obliczu pozytywnych perspektyw światowej gospodarki kontrakty futures na 3-miesięczną stopę EURIBOR odnotowały istotny spadek cen, co umożliwiło funduszom Superfund osiągniecie pokaźnych zysków.

Na rynku walutowym doszło do umocnienia amerykańskiego dolara względem euro, zaś notowania szwajcarskiego franka oraz jena w stosunku do euro obniżyły się odpowiednio o 1,5% oraz 1,8% .

Straty na rynku kawy

W ubiegłym miesiącu systemy transakcyjne Superfund nieco gorzej radziły sobie na rynku kawy. Pozycje krótkie w notowanych na nowojorskiej giełdzie kontraktach na kawę wygenerowały straty, co było pochodną pierwszego w tym roku miesięcznego wzrostu cen kawy. Wzrost notowań o 5.4% w skali miesiąca to efekt niesprzyjających warunków pogodowych nad terytorium upraw w Brazylii, rodzących obawy o możliwość wystąpienia znacznych strat w uprawach u największego na świecie producenta Arabiki.

Trend wzrostowy na rynku zbóż

Dynamiczny wzrost cen kontraktów na kukurydzę podczas ostatnich sesji maja doprowadził do aprecjacji ich ceny w skali miesiąca o 6.1%. Dobre warunki pogodowe, w połączeniu z korektą w górę prognoz Amerykanskiego Departamentu Rolnictwa w odniesieniu do poziomu światowej podaży kukurydzy utrzymywały ceny kontraktów na niskim poziomie na początku miesiaca. Opublikowanie pod koniec maja niekorzystnej z punktu widzenia stanu upraw prognozy pogody stało się katalizatorem wzrostu cen kontraktów na kukurydze. Metale szlachetne cieszyły się niewielkim zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy coraz chętniej angażowali swoje aktywa na rynkach akcji. Kontrakty terminowe na złoto odnotowały w skali ubiegłego miesiąca spadek o 3.2%. Publikacja serii danych makro sygnalizujących poprawę koniunktury w gospodarce amerykańskiej przyczyniła się do dynamicznych wzrostów na rynkach akcji, a także do aprecjacji dolara.