Superfund mecenasem Trójmiejskiego Wieczoru Inwestycyjnego

Spotkanie otworzył Adam Niewiński, prezes zarządu firmy Xelion. Doradcy Finansowi, który omówił zachowania inwestycyjne Polaków z punktu widzenia doradców finansowych. Główny analityk firmy Xelion swoją prezentację skupił wokół pytania - co wynika z hossy początku XXI wieku?

Swoją wiedzą i poglądami podzieliła się także Aneta Debriat, koordynator sprzedaży na Polskę Black Rock Merrill Lynch, która mówiła o tym czego w przyszłym roku można się spodziewać po rynkach wschodzących. Natomiast przedstawiciel AIG TFI szukał odpowiedzi na pytanie – czy Polska ma szansę stać się centrum inwestycyjnym regionu Europy Środkowo-Wschodniej?

Maksymilian Łochowski, dyrektor departamentu zarządzania aktywami w Superfund TFI, prezentował rynek funduszy hedgingowych oraz omówił możliwości inwestycyjne z perspektywy rynków lokalnych.

Gościem specjalnym Trójmiejskiego wieczoru inwestycyjnego był Juliusz Windorbski, prezes Desy Unicum, który zaprezentował możliwości inwestycyjnej na rynku dzieł sztuki.

Podczas debaty zaproszeni goście wraz z prelegentami dyskutowali na temat możliwych kierunków rozwoju rynków inwestycyjnych oraz trendów na rynku kapitałowym w 2007 roku. Dopełnieniem spotkania była kolacja, w trakcie której zgromadzeni w hotelu Haffner prowadzili ożywione dyskusje na temat planowania finansowego i możliwości inwestycyjnych.

Trójmiejski wieczór inwestycyjny podsumował prof. Leszek Pawłowicz, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, który mówił także o trendach na rynku inwestycyjnym.

Impreza „Bessa czy hossa, – co nas czeka w 2007 roku” była doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat perspektyw rozwoju rynku w przyszłym roku.