Komentarz rynkowy – Październik 2006

Podsumowanie wydarzeń rynkowych

Październik na światowym rynku kapitałowym upłynął pod znakiem wzrostów cen akcji, czego pochodną było osiągnięcie przez indeks Dow Jones najwyższego poziomu w historii. Na przestrzeni ubiegłego miesiąca wzrosły notowania metali bazowych. Odwrotna tendencja utrzymywała się na rynku surowców energetycznych. System transakcyjny Superfund umożliwił osiągnięcie zysków w wyniku wzrostu notowań walut europejskich w trakcie ostatnich sesji ubiegłego miesiąca.

Zyski z pozycji w kontraktach na 3-miesięczną stopę depozytową w brytyjskim funcie

Po odnotowaniu strat we wrześniu, w ubiegłym miesiącu krótka pozycja w kontraktych terminowych na 3-miesięczną stopę depozytową w brytyjskim funcie wygenerowała zysk. Opublikowane w październiku dane makro świadczą o wysokim tempie wzrostu brytyjskiej gospodarki. Dynamika wzrostu PKB w III kwartale (+2,8% r/r) zdecydowanie przekroczyła szacunki ekonomistów. Warto zwrócić także uwagę na stosunkowo wysoką presję inflacyjną w brytyjskiej gospodarce. Wzrost wskaźnika inflacji do poziomu nienotowanego od 8 lat (+3,6%) sprawił, że podwyżka stóp procentowych jeszcze w bieżącym roku jest praktycznie przesądzona, zaś prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki w I kwartale 2007 roku istotnie wzrosło.

Dobra druga połowa miesiąca z punktu widzenia pozycji w kontraktach na notowania szwajcarskiego franka

Zgodnie ze wskazaniami systemu transakcyjnego Superfund w ubiegłym miesiącu utrzymana została długa pozycja w kontraktach terminowych na szwajcarskiego franka. W skali miesiąca pozycja nie wygenrowała istotnego wyniku finansowego. W pierwszej połowie miesiąca, w związku z obawami uczestników rynku o poziom presji inflacyjnej w światowej gospodarce, notowania szwajcarskiego franka pruszały się w ramach trendu bocznego. Dopiero w drugiej połowie miesiące w reakcji na spadek notowań surowców energetycznych, gołębi ton komentarzy przedstawicieli amerykańskich władz monetarnych, a także ze względu na mocne fundamenty szwajcarkiej gospodarki, doszło do wyraźniejszego umocnienia franka

Zyski z pozycji krótkiej w kontraktach terminowych na ropę naftową

Spadek notowań ropy o 7% na przestrzeni ubiegłego miesiąca sprawił, że system transakcyjny Superfund odnotował zysk z krótkiej pozycji w kontraktach terminowych na ropę naftową. Spadek cen ropy to pochodna rosnącego poziomu zapasów surowca, prognoz łagodnej jesieni na północnej półkuli globu, a także braku porozumienia wśród państw zrzeszonych w organizacji OPEC ws. limitów produkcji.

Dobra druga połowa miesiąca z punktu widzenia pozycji w kontraktach na notowania szwajcarskiego franka

Zgodnie ze wskazaniami systemu transakcyjnego Superfund w ubiegłym miesiącu utrzymana została długa pozycja w kontraktach terminowych na szwajcarskiego franka. W skali miesiąca pozycja nie wygenrowała istotnego wyniku finansowego. W pierwszej połowie miesiąca, w związku z obawami uczestników rynku o poziom presji inflacyjnej w światowej gospodarce, notowania szwajcarskiego franka pruszały się w ramach trendu bocznego. Dopiero w drugiej połowie miesiące w reakcji na spadek notowań surowców energetycznych, gołębi ton komentarzy przedstawicieli amerykańskich władz monetarnych, a także ze względu na mocne fundamenty szwajcarkiej gospodarki, doszło do wyraźniejszego umocnienia franka

Zyski z pozycji krótkiej w kontraktach terminowych na ropę naftową

Spadek notowań ropy o 7% na przestrzeni ubiegłego miesiąca sprawił, że system transakcyjny Superfund odnotował zysk z krótkiej pozycji w kontraktach terminowych na ropę naftową. Spadek cen ropy to pochodna rosnącego poziomu zapasów surowca, prognoz łagodnej jesieni na północnej półkuli globu, a także braku porozumienia wśród państw zrzeszonych w organizacji OPEC ws. limitów produkcji.