Zakończenie subskrypcji jednostek uczestnictwa Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie Zarządu Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) o zakończeniu zapisów na jednostki uczestnictwa Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Superfund Plus”) oraz Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Superfund Bis”)

Na podstawie art. 5 ust 5 Statutu Superfund Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Statutu Superfund Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Zarząd Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza, iż w dniu 27.09.2006 r. nastąpi zakończenie zapisów na jednostki uczestnictwa Superfund Pus i Superfund Bis, w związku z dokonaniem wpłat w wysokości umożliwiającej utworzenie funduszy Superfund Plus i Superfund Bis.