Rozpoczęcie subskrypcji jednostek uczestnictwa Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie Zarządu Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) o rozpoczęciu zapisów na jednostki uczestnictwa Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Superfund Plus”) oraz Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Superfund Bis”)

W związku z uzyskaniem w dniu 20 września 2006 r. zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na utworzenie Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz art. 5 ust 5 Statutu Superfund Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Statutu Superfund Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Zarząd Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ogłasza, iż w dniu 25.09.2006 r. nastąpi rozpoczęcie zapisów na jednostki uczestnictwa Superfund Pus i Superfund Bis.

Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa będzie miało miejsce w siedzibie Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pl. Trzech Krzyży 18, Warszawa. Wszystkie informacje dotyczące zapisów na jednostki uczestnictwa Superfund Plus i Superfund Bis znajdują się w prospekcie informacyjnym i skrócie tego prospektu, dostępnym w siedzibie Towarzystwa.