FUNDUSZ HEDGINGOWY SUPERFUND DOSTĘPNY W DI BRE BANK

SUPERFUND Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - pierwszy fundusz hedgingowy w Polsce, jest już dostępny w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego
BRE Banku S.A.

Warszawa, 30 stycznia 2005 r. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. rozpoczęło współpracę z Domem Inwestycyjnym BRE BANKU S.A. W ofercie 13 Punktów Obsługi Klienta DI BRE BANKU znajdą się jednostki uczestnictwa trzech Subfunduszy SUPERFUND SFIO: Superfund A, Superfund B oraz Superfund C.

SUPERFUND SFIO jest Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym działającym na rynku od grudnia 2005 roku zgodnie z obowiązującym prawem i pod nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jest pierwszym w Polsce funduszem, którego subfundusze inwestują w fundusze typu managed futures tj. luksemburskie Superfund SICAV EUR. Fundusze te inwestują w najbardziej płynne na świecie finansowe i towarowe kontrakty terminowe.

SUPERFUND SFIO daje możliwość osiągnięcia wysokich zysków, a poprzez inwestycje w kontrakty terminowe pozwala generować zyski niezależnie od sytuacji rynkowej – zarówno podczas giełdowych spadków jak i wzrostów. ‘Dla dotychczasowych Klientów Domu Inwestycyjnego BRE Banku nasze produkty mogą stanowić doskonałe uzupełnienie portfela inwestycyjnego. SUPERFUND SFIO jest bowiem zalecany jako dodatek do tradycyjnego portfela inwestycyjnego. Fundusze managed futures, ze względu na niską korelację z tradycyjnymi rynkami, w połączeniu z klasycznymi produktami inwestycyjnymi mogą wykazać swoją siłę polegającą na obniżeniu ryzyka jednocześnie zwiększając stopę zwrotu całego portfela’ dodaje Maciej Brysławski.

W ramach SUPERFUND SFIO Klientom oferowane są trzy subfundusze zarządzane według trzech sprawdzonych strategii, różniących się profilem ryzyka i oczekiwaną stopą zwrotu:
Strategia A - tradycyjna, Strategia B – dynamiczna, oraz Strategie C - agresywna.
Celem poszczególnych Subfunduszy, jest odwzorowanie wyników luksemburskich funduszy SUPERFUND SICAV EUR.

Minimalna wartość pierwszej inwestycji do SUPERFUND SFIO wynosi równowartość w złotych kwoty
40 000 EUR.

DI BRE BANKU

Dom Inwestycyjny BRE Banku jest uniwersalnym biurem maklerskim, oferującym wszystkie usługi maklerskie dostępne na polskim rynku kapitałowym .Główne obszary jego działalności to:

 Świadczenie pełnego zakresu usług maklerskich dla polskich i zagranicznych klientów (w szczególności obsługa handlu instrumentami pochodnym, opcjami i akcjami na GPW)

 Prowadzenie transakcji na rynku publicznym (IPO, oferty wtórne; transakcje poza rynkiem regulowanym)

Bezpośrednia współpraca z OFE, TFI, zespołami Asset Management i inwestorami zagranicznymi

Obsługa zamożnych klientów indywidualnych

Analizy rynku i rekomendacje giełdowe (uznany i nagradzany zespół analityków)

Dom Inwestycyjny BRE Banku posiada szeroką sieć dystrybucji- łącznie 58 Punktów Sprzedaży Detalicznej. Wspólnie z mBankiem zaoferował innowacyjną usługę eMakler, która pozwala na inwestowanie sowich oszczędności w akcje, obligacje i certyfikaty zamkniętych funduszy inwestycyjnych w ramach serwisu mBanku, bez konieczności kontaktowania się z DI BRE i utrzymywania środków na rachunku maklerskim.

Dom Inwestycyjny BRE Banku otrzymał tytuł „ Giełdowej Firmy Partnerskiej” oraz został uznany za najlepsze biuro maklerskie w rankingu Gazety Giełdy Parkiet „ Biura maklerskie 2005”.

SUPERFUND TFI

SUPERFUND TFI S.A. to pierwsze w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych oferujące fundusze hedgingowe typu managed futures. SUPERFUND TFI S.A. rozpoczęło działalność
w Polsce w 2005 roku na podstawie licencji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
SUPERFUND TFI jest instytucją finansową, której głównym celem jest zarządzanie funduszem inwestycyjnym typu managed futures w taki sposób, aby umożliwić inwestorom realizację znaczących zysków przy systematycznej kontroli ryzyka i wykorzystaniu zalety szerokiej dywersyfikacji.

Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest, działająca od 1996 roku, austriacka firma SUPERFUND Asset Management GmbH – jedna z pierwszych na świecie firm zarządzających funduszami hedge typu managed futures, która umożliwiła dostęp inwestorom indywidualnym do tego atrakcyjnego alternatywnego produktu inwestycyjnego. SUPERFUND zarządza funduszami osiągającymi stopy zwrotu wyższe niż średnie rynkowe, przy jednoczesnej niskiej korelacji z rynkami akcji i obligacji. Grupa SUPERFUND jest obecna w 16 krajach na całym świecie, a ponad 50.000 klientów powierzyło jej ponad 1.35 mld EUR aktywów pod zarządzanie.

Fundusze Grupy SUPERFUND były już wielokrotnie wyróżniane przez międzynarodowe agencje. Ponadto, zamknięte już dla nowych inwestorów, fundusze SUPERFUND Q-AG (Quadriga AG)
i SUPERFUND GCT USD (Quadriga GCT USD) zaliczane są do najbardziej efektywnych funduszy managed futures na świecie – otrzymując ponad 40 wyróżnień i pierwszych miejsc w rankingach,
a także Pięć Gwiazd przyznanych przez Standard & Poor's.