Raport z zarządzania Maj 2008

Dobre wyniki funduszy Superfund od początku roku

Pomimo trwającego trendu spadkowego na światowych rynkach akcji oraz niepewności związanych z kryzysem na rynku kredytów hipotecznych, fundusze zarządzane przez Superfund po raz kolejny udowodniły, że są inwestycją które w długim horyzoncie inwestycyjnym przynoszą bardzo atraktycjne stopy zwrotu.

W maju wszystkie fundusze Superfund zanotowały dodatnie stopy zwrotu w przedziale od +5,71% (SuperfundSFIO A) do 11,92% (SuperfundSFIO C).

Od początku roku automatyczne systemy transakcyjne Superfund wygenerowały zyski na poziomie9,49% (SuperfundSFIO A) do25,9% (SuperfundSFIO C).

Światowe rynki w maju

Maj nie przyniósł wyklarowania się jednoznacznego trendu na światowych parkietach. Inwestorzy otrzymywali sprzeczne dane makro: rosnąca inflacja negatywnie odbiła się na odczytach wskaźników optymizmu, podczas gdy dane na temat wzrostu PKB były pozytywnym zaskoczeniem.Wyraźnie zyskał indeks Nasdaq, co było rezultatem publikowanych danych finansowych spółek z sektora technologicznego. Rósł także indeks Nikkei oraz niemiecki DAX.

Rynki obligacji oraz pieniężny zniżkowały w maju, co było pochodną zmiany nastawienia części banków centralnych na bardziej restrykcyjne. Notowania głównej pary walutowej, mimo wahań w ciągu miesiąca, pozostały na poziomie z początku maja.

Rynki surowców energetycznych poruszały się w silnej tendencji wzrostowej, pomimo słabnącego popytu ze strony USA oraz projekcji niższego niż się spodziewano wzrostu PKB największej gospodarki świata. Lekko zwyżkowało złota i srebro, uważane tradycyjnie za aktywa chroniące przed inflacją. Znaczna przecena dotknęła notowania metali przemysłowych.

Maj był trzecim miesiącem spadku cen pszenicy, której zbiory będą wyższe niż prognozowano. Niekorzytne warunki atmosferyczne nad obszarami uprawy soi pociągnęły za sobą wzrost cen tego zboża. Notowania cukru wyraźnie zniżkowały, co było wynikiem danych o rekordowej produkcji w Brazylii.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za Maj 2008