Raport z zarządzania Kwiecień 2008

Kwiecień przyniósł odreagowanie na światowych parkietach, co w dużej mierze było zasługą spadku obaw związanych z kryzysem na rynku kredytowym. Na wzrost cen akcji na giełdach amerykańskich wpływ miały decyzje FED oraz dobre dane finansowe publikowane przez spółki z sektora technologicznego. Pozytywne odczyty wskaźników makro w strefie euro przyczyniały się do wzrostu indeksów na Starym Kontynencie. Kontynuacja wzrostu cen nośników energii rodziła obawy związane z inflacją, co pociągnęło za sobą wzrost rentowności instrumentów dłużnych. Mniej agresywna polityka FED połączona z oczekiwaniami inwestorów dotyczącymi przerwy w cyklu obniżek stóp wsparła w końcówce miesiąca notowania dolara, co wpłynęło na korektę spadkową na rynku metali szlachetnych. W związku ze zmniejszonym areałem upraw drożała kukurydza, natomiast pszenica traciła na wartości, co było pochodną informacji w wzroście przewidywanych zbiorów.

Kontrakty terminowe na kawę
Pozycje w kontraktach terminowych na kawę gat. robusta wygenerowały nieznaczne straty (-0,8%). Notowania poruszały się w trendzie bocznym. Z jednej strony za wzrostami przemawiał znaczny spadek zapasów w Wietnamie, z drugiej za spadkami - informacje o rosnącej produkcji w Brazylii. W kwietniu obserwowaliśmy zmniejszenie się spreadu cenowego pomiedzy robustą i arabiką, co było wynikiem zastępowania robusty arabiką przez prażalników.

Olej opałowy
Inwestycje w kontrakty terminowe na olej opałowy przyniosły funduszom Superfund znaczne zyski. W pierwszej połowie miesiąca dynamiczne wzrosty cen spowodowane były osłabiającym się dolarem, niepokojami natury geopolitycznej w Nigerii i niepewnością dotyczącą poziomu dostaw. Pod koniec miesiąca korekta wzrostowa dolara oraz pozytywny raport z rynku paliw pociągnęły za sobą lekki spadek cen.

Obligacje japońskie
Kwiecień przyniósł przecenę rządowych obligacji japońskich, co pociągnęło za sobą straty z pozycji w kontraktach na te instrumenty. Obligacje taniały w reakcji na poprawiajacą się sytuację na tokijskiej giełdzie, a także ze względu na dane świadczące o rosnącej inflacji. Obecnie szanse na podwyżkę stóp przez Bank Japonii przed końcem roku wynoszą 30%.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za Kwiecień 2008