Raport za zarządzanie czerwiec 2008

Czerwiec przyniósł wzrost obaw związanych z możliwościa wejścia globalnej gospodarki w okres stagflacji.Taka wizja nie zachęcała inwestorów do zakupów akcji.Spadki notowań dotknęły przede wszyskim branże, zależne od drożejących surowców energetycznych. Słabo zachowywał się również sektor finansowy. Nieznacznie zyskało euro a na notowania wspólnej waluty duży wpływ miała zdecydowana postawa EBC w kwestii zwalczania inflacji. Mimo perspektyw dłuższego niż dotychczas się spodziewano spowolnienia w amerykańskiej gospodarce, w obliczu napięć natury geopolitycznej, drożały surowce energetyczne. Na rynku metali przemysłowych nie ukształtował się jednoznaczny trend. Ulewy nad USA pociągnęły za sobą dynamiczny wzrost cen kukurydzy, której cena znalazła się na historycznie wysokim poziomie.
Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za Czerwiec 2008.