Zyskowna alternatywa w czasach spadków

Kolejne negatywne informacje płynące z warszawskiego parkietu są pochodną wahań największych światowych giełd. Rynki towarowe notują  kolejne spadki. Na wartości tracą rynki akcji, ropa naftowa, metale szlachetne, nawet płody rolne nie oparły się spadkom.

Rynki finansowe przeżywają poważny kryzys. Również rynki surowcowe nie są już zyskowne. Inwestorzy szukają istotnej alternatywy pozwalającej zabezpieczyć wartość portfela inwestycji w okresach dekoniunktury.

„Złotą zasadą inwestowania jest efektywna dywersyfikacja portfela. Tak zbudowany portfel jest odporny na zmiany giełdowe i pozwala na pomnażanie aktywów niezależnie od koniunktury i sytuacji na rynku." - mówi Jerzy Nikorowski, Analityk Superfund TFI S.A. - „Bardzo ważny jest również odpowiedni dobór nieskorelowanych między sobą składników portfela inwestora. Połączenie w jednym portfelu takich instrumentów jak np.  obligacje skarbowe, kontrakty terminowe na metale przemysłowe bądź kontrakty terminowe na pszenicę - skutkuje ochroną inwestora przed dekoniunkturą na klasycznym rynku akcji."

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedyny na polskim rynku fundusz, który we wrześniu odnotował przyrost liczby Klientów. „Kryzysowa sytuacja na rynkach finansowych nie stoi na przeszkodzie w zarabianiu dla naszych Inwestorów." - powiedział Maciej Brysławski, Wiceprezes Zarządu Superfund TFI S.A.

Superfund jest pierwszym TFI w Polsce, oferującym fundusze funduszy hedgingowych typu managed futures, nieskorelowane z rynkiem akcji czy obligacji.        Jednocześnie Superfund wykorzystuje możliwości inwestowania i generowania zysków na spadających rynkach, takich jak na przykład indeksy akcji amerykańskich
i europejskich, osiągając w ostatnim trudnym okresie spektakularnie dobre wyniki.

Najlepszy w rocznym okresie (od X.2007 r. do X.2008 r.) okazał się Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, subfundusz C, który uzyskał stopę zwrotu ponad 43%. Tuż za nim znajdują się: Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, subfundusz B z wynikiem 36% oraz Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, subfundusz A z wynikiem 22% (subfundusze funduszu parasolowego Superfund SFIO). Natomiast Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty w kategorii a osiągnął wynik ponad 30%.

Ma to niebagatelne znaczenie, gdyż średnia spadku funduszy akcji polskich to

- 48%, w tym czasie indeks warszawskiej giełdy WIG spadł do - 55%.

Faktem jest, że straty inwestorów byłyby znacznie mniejsze, a nawet można było zyskać w tym trudnym okresie, gdyby inwestorzy znali instrumenty nieskorelowane z rynkami, niezbędne w składzie portfela do osiągnięcia prawdziwej i efektywnej dywersyfikacji.

Poniższy wykres przedstawia wyniki za okres 10/2007-10/2008 następujących alokacji:

1)      WIG (- 55,4%)

2)      Średnia funduszy akcyjnych (-48,22%)

3)      Superfund SFIO C (+55,71%)

4)     Portfel mieszany, składający się z 50 % Superfund SFIO C i 50% średnia funduszy akcji polskich (+3,74%)Więcej szczegółów na www.superfund.pl.