Raport za zarządzanie październik 2008

Światowy kryzys kredytowy spowodował w październiku kolejny gwałtowny ruch cenowy na rynkach akcji, walut, oraz rynkach towarowych. Światowy rynek akcji odnotował spadek 20-35% podczas gdy pożyczki międzybankowe zanikły wśród lęku przed załamaniem całego systemu finansowego. Zmienność wzrosła do poziomu nie widzianego od 1987 r. ponieważ inwestorzy gorączkowo upłynniali pozycje w celu posiadania gotówki zamiast aktywów ryzykownych. Krótkoterminowe papiery skarbowe osiągnęły najwyższy roczny poziom, kiedy pozbywanie się innych aktywów wpłynęło na wzrosty 3 miesięcznego długu rządowego. Wiele zyskał dolar w ramach upłynniania aktywów na rynkach wschodzących. JPY zyskał 16-21% w stosunku do EUR. Australijski i kanadyjski dolar w atmosferze domykania pozycji na walutach carry trade dodały siły dolarowi. W międzyczasie artykuły z rynków od energii po metale i produkty rolne nadal notowały spadki. Podczas gdy załamanie popytu przybierało na sile, poziom mocy produkcyjnych był nadal wysoki, spowodowany historycznym wzrostem cen surowców.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za Październik 2008