Raport za zarządzanie grudzień 2008

Rok 2008 powinien przejść do historii jako rok o historycznym znaczeniu dla rynków finansowych po tym, jak globalny kryzys gospodarczy zapoczątkowany załamaniem się rynku kredytów hipotecznych „subprime” w roku 2007 nasilał się, powodując spustoszenie w bilansach międzynarodowych banków, samorządów i krajów. Akcje rozpoczęły rok po presją po trudnościach, które w 2007 roku doprowadziły do upadku banku Bear Stearns. Inflacja gwałtownie rosła, powodowana rekordowymi poziomami notowań na rynkach surowców. Wszystkie te czynniki spowodowały niewypłacalność banków i doprowadziły do wstrzymania pożyczek między bankami. Osłabienie zaufania konsumentów i spadek poziomu sprzedaży detalicznej przygotowały grunt pod wzrost bezrobocia i dalsze pogarszanie się sytuacji gospodarczej w ciągu roku. Masowy odpływ kapitału z rynków wschodzących oraz waluty napędzane przebiegiem notowań surowców pchnęły notowania obligacji amerykańskich do rekordowo wysokich poziomów. Załamały się rynki energii i metali po tym, jak konsumenci przestali kupować domy, mieszkania, samochody i inne dobra trwałego użytku.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za grudzień 2008.