Nagroda „Parkietu” za Najwyższą Stopę Zwrotu 2008 roku (+62 proc.) dla Superfund TFI

12.02.2009 r.

W imieniu Superfund, Wiceprezes Maciej Brysławski odebrał prestiżową nagrodę Gazety Giełdy „Parkiet” – Złoty Portfel w kategorii Najwyższa Stopa Zwrotu 2008. Nagroda została przyznana dla Superfund za wynik, jakim nie mógł pochwalić się żaden inny otwarty fundusz inwestycyjny w Polsce: +62%.

Statuetkę Złotego Portfela oraz gratulacje odebrał osobiście Maciej Brysławski – Wiceprezes Superfund TFI od Jerzego Stopyry – Członka Zarządu NBP, Michała Chyczewskiego – Wiceministra Skarbu Państwa oraz Dariusza Bogdana – Wiceministra Gospodarki.

Przyznawane już po raz piętnasty statuetki otrzymały osoby, spółki i instytucje rynku kapitałowego, które w szczególny sposób wyróżniły się na rynku. Tegoroczne wyróżnienia mają również szczególne znaczenie, gdyż stanowią nagrodę za odwagę i bardzo dobrą pracę w ekstremalnych warunkach, podkreślił podczas Gali wręczania nagród Ludwik Sobolewski – Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Otrzymanie takiego wyróżnienia było możliwe dzięki jednemu z funduszy Superfund: SFIO C, dzięki któremu inwestorzy mogli zarobić +62% w 2008 r. Niewątpliwie jest to najlepszy wynik na polskim rynku otwartych funduszy inwestycyjnych.


Maciej Brysławski - Wiceprezes Superfund TFI (z prawej) oraz Igor Nowak -
PR Manager Superfund podczas gali Gazety Giełdy Parkiet.