PZU może wejść w fundusze hedge

Parkiet | 16.2.2009 | rubryka: finanse | strona: 9 | autorzy: Natalia Chudzyńska, Piotr Rosik
PZU zainwestuje część swoich nadwyżek płynnościowych w fundusze hedgingowe Superfund TFI wynika z informacji „Parkietu”. Przedstawiciele PZU i Superfund nie potwierdzili tych informacji. Zapytani przez „Parkiet” analitycy wskazują jednak, że z różnych względów może to być dobre posunięcie ze strony ubezpieczyciela. Rafał Lerski, analityk Expandera, uważa, że dodanie do portfela funduszy tego typu jest właściwym posunięciem, jeśli tylko perspektywa jest długookresowa. – Ubezpieczyciel, dywersyfikując inwestycje, zmniejsza ryzyko w skali całego portfela, ponieważ fundusze te cechują się niską korelacją z klasycznymi grupami aktywów – mówi.

– Poszukiwanie alternatywnych inwestycji, które mają niewielki wskaźnik korelacji z giełdą, świadczy zarówno o obawach […] co do przyszłości rynków finansowych i gospodarki, jak i o zapobiegliwości – komentuje Paweł Majtkowski, główny analityk Finamo. […]

W2008 r. jeden z funduszy Superfund TFI wypracował najwyższą stopę zwrotu na rynku: 62 proc.
[…] Strategie tzw. managed futures stosowane w funduszach Superfund TFI, które z Austrii są zarządzane przez elektroniczne systemy transakcyjne) najlepiej sprawdzają się w warunkach wyraźnych trendów rynkowych.
Rafał Lerski twierdzi, że bardzo trudno przewidzieć, czy długotrwały trend boczny zmieni się niedługo w wyraźny trend spadkowy lub wzrostowy.
– Warto zauważyć, że niektóre z funduszy Superfund TFI zyskiwały nie tylko podczas jednoznacznego trendu – mówi Majtkowski.