Efektywny portfel według Teorii H. Markowitza

Parkiet | 23.2.2009 | rubryka: Jak Zarabiać w czasie kryzysu | strona: 3 | autor: Paweł Grubiak

Każdy inwestor chciałby zaplanować inwestycję, która zapewniłaby mu wysoką stopę zwrotu i minimalne ryzyko straty. W praktyce bardzo trudno jest znaleźć taki portfel czy instrument, który jednocześnie spełnia te dwa kryteria w całości, ale jest to możliwe.

W języku codziennym ta teoria może być zastąpiona powiedzeniem „nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka”. To powiedzenie jest bardzo popularne w Polsce i bardzo często cytowane. Tylko można mieć pewne wątpliwości, czy właściwie zrozumiane i stosowane. Gdyby tak było, inwestorzy nie poczuliby tak boleśnie spadków w2008 r. Gdyby dokonywali rzeczywistej i efektywnej dywersyfikacji, inwestując nie tylko w akcje i obligacje, portfele dawałyby możliwość generowania zysków zarówno w czasie bessy, jak i hossy.
Kluczowy dla właściwego stosowania tej teorii jest odpowiedni dobór instrumentów nieskorelowanych między sobą, których zmiany stóp zwrotu są od siebie niezależne.
Efektywny portfel Budując portfel składający się tylko z akcji i obligacji konstruujemy portfel mało efektywny, a co najgorsze, narażony na spadki w okresach dekoniunktury.