Ogłoszenie - zmiana statutu Superfund Trend Bis Powiązany FIO