Ogłoszenie - zmiana statutu Superfund Trend Plus Powiązany FIO