W co inwestować? Rekomendacja Analityka Superfund TFI

Rekomenduje Jerzy Nikorowski, Analityk Superfund TFI SA

Przy rekomendowaniu inwestorom naszych funduszy bierzemy pod uwagę zmiany w obecnym otoczeniu rynkowym oraz akceptację zmienności. Wbrew ewidentnie pogarszającym się wskaźnikom makro, nastroje inwestorów na całym świecie uległy poprawie, co przy dotychczasowym braku faktycznych skutków podjętych działań antykryzysowych można uznać za nieuzasadniony optymizm. Korekta rynkowa tego typu generuje dodatkową zmienność w krótkim terminie, dlatego dla inwestorów, którzy chcą być aktywni na rynkach akcyjnych jednocześnie unikając wolatywności polecamy fundusz Superfund Absolute Return. Fundusz ten zarządzany jest poprzez strategię market neutral. Jest to strategia „alpha” realizowana poprzez zajmowanie pozycji długich w akcjach spółek na rynkach rozwiniętych oraz pozycji krótkich na indeksach, do których te spółki należą, co de facto jest strategią zarabiającą na rozpiętości spread’u pomiędzy rynkiem kasowym i terminowym. Pozwala to na znaczącą redukcję zmienności funduszu. Część aktywów funduszu również jest zarządzana w oparciu o strategię managed futures, zajmując pozycje krótkoterminowe (od 1 godziny do 12 dni), dzięki czemu fundusz wykorzystuje krótkoterminowe zmiany cen na ponad 50 rynkach kontraktów terminowych. Dla inwestorów o wydłużonym horyzoncie inwestycyjnym zalecamy inwestycje w tradycyjne produkty strategii managed futures (Superfund A, Superfund B oraz Superfund C), natomiast dla inwestorów poszukujących ochrony przed narastającą presją proinflacyjną godny polecenia jest fundusz Superfund GoldFuture, stanowiący unikalne połączenie bezpiecznej inwestycji w złoto z odnoszącym największe na świecie sukcesy funduszem managed futures.
Jerzy Nikorowski
Analityk Superfund TFI SA