Ogłoszenie z dnia 26 maja w sprawie publikacji tekstów jednolitych prospektów informacyjnych oraz ich skrótów

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie postanowień §28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z roku 2009 Nr 17, poz. 88), dokonało, w dniu 26 maja 2009 publikacji tekstów jednolitych prospektów informacyjnych oraz skrótów prospektów informacyjnych zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych.

Teksty źródłowe