Ogłoszenie z dnia 4 sierpnia 2009 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Zmiany Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane poniżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj.: w dniu 4 sierpnia 2009 roku.
Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami. Dokumenty do pobrania w PDF.