Ogłoszenie w sprawie zmiany "Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Inwestowania"

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., informuje niniejszym o wprowadzeniu zmian w treści „Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Inwestowania”. Regulamin w treści przytoczonej poniżej wchodzi w życie w dniu 7 września 2009 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami. Dokumenty do pobrania w PDF.