Ogłoszenie z dnia 16 września 2009 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie postanowień art. 33 ust. 2 Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Zmiany Statutu wskazane poniżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj.: w dniu 16 grudnia 2009 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami. Dokumenty do pobrania w PDF.