Raport z zarządzania wrzesień 2009

We wrześniu globalne rynki akcji utrzymywały się w trendzie wzrostowym, na czele z rynkami azjatyckimi. Dane dotyczące PKB i bezrobocia na całym świecie nieco się ustabilizowały, zachęcając banki centralne do potwierdzenia, że sytuacja ulega poprawie. Światowe rynki obligacji oraz rynki pieniężne notowały wzrosty. Dolar zanotował nowe minima w tym roku za sprawą gwałtownego wzrostu deficytu budżetowego Stanów Zjednoczonych. Inwestorzy agresywnie pożyczali niskooprocentowane dolary, aby finansować zakup aktywów w krajach, w których stopy zwrotu są wyższe. Tego typu transakcje przyczyniły się do wzrostów notowań akcji i walut rynków wschodzących, a także do zwyżek ceny złota. Ceny gazu ziemnego gwałtownie wzrosły wbrew dotychczasowym trendom, co miało związek z obawami dotyczącymi niskiego wykorzystania mocy produkcyjnych. Pszenica utrzymywała się w trendzie spadkowym, na tle nadal rosnących szacunków, dotyczących wielkości światowych zapasów. Ceny kakao poszybowały za sprawą słabnących perspektyw dotyczących produkcji.

Grudniowe kontrakty futures na złoto przekroczyły poziom 1000 dol., zyskując 5,9%, gdyż iwestorzy poszukiwali „bezpiecznego schronienia” w złocie, w odpowiedzi na problemy fiskalne, dotykające większość zachodnich gospodarek. Złoto znalazło też wsparcie po pozytywnych danych z rynku, wzmacniających przekonanie, że poprawa gospodarcza może nastąpić wcześniej niż oczekiwano, niosąc ze sobą rzeczywistą i nieuchronną groźbę inflacji.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za wrzesień 2009.