Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy (wrzesień 2009) (Analizy Online, biznes.onet.pl i gielda.onet.pl, 6 października 2009 r.)

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy

Wrzesień był dla uczestników krajowych funduszy inwestycyjnych miesiącem mniej udanym niż sierpień, chociaż i tak większość z nich nie miała specjalnych powodów do narzekań.

Dodatnie stopy zwrotu wypracowało bowiem 2/3 funkcjonujących na rynku funduszy mimo że, miniony miesiąc był pierwszym od pół roku, w którym najważniejsze indeksy warszawskiej giełdy odnotowały spadki. Dodatkowo osłabienie się złotówki wobec euro i dolara poprawiła wyniki jednostek funduszy zagranicznych wycenianych w polskiej walucie.

Cały miesiąc charakteryzował się zresztą sporą nerwowością i fluktuacją indeksów w obawie przed przepowiadaną korektą. Nasz rynek okazał się w minionym miesiącu jednym z najsłabszych, szczególnie na tle dobrze radzących sobie giełd europejskich, w tym również parkietów naszego regionu. Nieźle poradziły sobie również giełdy amerykańskie, europejskie czy azjatyckie (poza Japonią), które wprawdzie dość mozolnie, ale biły swoje tegoroczne szczyty. W obliczu informacji o wysokim planowanym na kolejny rok deficycie budżetowym, koniunktura na rynku złotówkowych papierów dłużnych nie należała do korzystnych, a miniony miesiąc był trzecim najsłabszym dla obligacji w tym roku.

Nieźle prezentowały się wrześniowe wyniki w dość pojemnej grupie funduszy mieszanych zagranicznych. Fundusze mieszane Nowej Europy zyskały na wartości średnio +3,0%. W całym segmencie najlepiej poradziły sobie natomiast subfundusze Superfund SFIO: C i B, odnotowując dwucyfrowe stopy zwrotu. Niewiele mniej zyskał Investor FIZ (+9,7%), podczas gdy fundusze o podobnej strategii: Opera FIZ czy Ipopema TOTAL FIZ poniosły straty (odpowiednio -1,1% czy -5,2%).

Na wyniki pozostałych funduszy inwestujących w Polsce wpłynął słaby rozwój sytuacji na warszawskiej giełdzie. Indeks szerokiego rynku WIG utrzymał się na poziomie powyżej 37 tys. punktów, jednak w całym miesiącu odnotował spadek o -1,0%. Poprzednim miesiącem jego ujemnej dynamiki był luty, kiedy nastąpiła ostatnia fala wyprzedaży na światowych rynkach akcji. Minimalnie lepiej zachował się we wrześniu indeks największych i najbardziej płynnych spółek WIG20, który stracił -0,9%.


Choć średni wynik dla obu grup był ujemny (fundusze akcji polskich uniwersalnych straciły średnio -0,5%, a funduszy akcji małych i średnich spółek -1,9%), to znalazły się fundusze, których zarządzający potrafili wypracować zyski. Najwięcej powodów do zadowolenia mają posiadacze jednostek Novo Akcji (Novo FIO), które dały zarobić +3,2% oraz Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) +2,0%. Na przeciwległym biegunie znalazły się Allianz Akcji Plus (Allianz FIO) z wynikiem -3,4% oraz KBC Akcji Małych Spółek SFIO (-4,5%).

Kiepska sytuacja na warszawskiej giełdzie zaważyła również na wynikach funduszy mieszanych, których jednostki straciły na wartości średnio -0,3%. Również w tej grupie, kilku zarządzającym udało się wypracować dodatni wynik, sięgający niemal +2% w przypadku Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO). Największe straty ponieśli natomiast posiadacze funduszy zarządzanych przez KBC TFI (niecałe -2%). Nieco lepiej wyglądała sytuacja w grupie funduszy stabilnego wzrostu, które większą część aktywów lokują w papiery dłużne. Średni wynik, choć dodatni, to jednak był symboliczny +0,1%.