Bentke Zarządzającym (2009) (NCH, Parkiet, 28 lipca 2009 r.)

Jakub Bentke, doradca inwestycyjny z licencją nr 12, ostatnio członek zarządu Skarbiec TFI, dołączył do Superfund TFI, towarzystwa oferującego fundusze managed futures.
Teraz Jakub Bentke w Superfund będzie się zajmował głównie sprzedażą, w tym współpracą z dystrybutorami funduszy. – W niedalekiej przyszłości będzie również współodpowiedzialny za zarządzanie płynnością i ryzykiem walutowym – zapowiada w rozmowie z nami Maciej Brysławski, wiceprezes Superfund TFI. Chodzi o wycenianie i włączanie lub wyłączanie z aktywów nabywanych lub umarzanych jednostek (wyceny dokonywane są raz na tydzień) oraz zabezpieczanie walutowymi kontraktami futures wpłat dokonywanych w złotych (fundusze inwestują już w euro).

Nakoniec czerwca w funduszach Superfund zgromadzonych było blisko 90 mln zł. TFI podpisuje umowy z kolejnymi dystrybutorami. Wkrótce jednostki będą wchodziły w skład oferty portfeli (tzw. unit-link) HDI Gerling Życie TU i Skandia Życie TU. – Nasi przedstawiciele prowadzą intensywną pracę szkoleniową i edukacyjną w sieci sprzedaży ubezpieczycieli – podkreśla Brysławski.