Raport z zarządzania październik 2009

Globalne rynki akcji rozpoczęły miesiąc na nowych wysokich poziomach na tle dużych zysków i dobrych danych z rynku mieszkaniowego w USA w trzecim kwartale. Pod koniec miesiąca nastąpiła wyprzedaż akcji w związku z rosnącą zmiennością i ograniczeniem przez inwestorów ryzyka po dużych wzrostach cen akcji. Światowe rynki obligacji zakończyły miesiąc spadkami, na pierwszy plan wyszły obawy inflacyjne, natomiast kontrakty futures na rynku pieniężnym zakończyły miesiąc z mieszanymi wynikami. Amerykańska waluta rozpoczęła miesiąc od spadku, po utracie zaufania do USD jako światowej waluty rezerw. Podwyżka stóp procentowych w Australii zadziałała na korzyść australijskiej waluty. Cena złota wzrosła do 1070 USD za uncję, natomiast koszt zakupu baryłki ropy naftowej przekroczył 80 USD. Cena miedzi osiągnęła poziom najwyższy od 12 miesięcy. Rynki zbożowe i kontrakty futures na bawełnę odbiły, natomiast kakao wzrosło do poziomów najwyższych od 30 lat za sprawą silnego popytu i zakłóceń na rynku pracy Wybrzeża Kości Słoniowej.

Grudniowe kontrakty futures na złoto (+3 proc.) utrzymywały się w październiku w trendzie wzrostowym, aby na koniec miesiąca osiągnąć 1040,30 USD. Poziom zaufania do stabilności USD nadal spadał po doniesieniach, że Rosja i kilka krajów Bliskiego Wschodu mogą inaczej wyceniać rynki energii. Na te wieści amerykańska waluta osiągnęła nowe minima. Nasiliły się obawy o inflację na tle danych z gospodarki i podwyżki stóp procentowych w Australii.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za październik 2009.