ODPORNI NA SPADKI

Gazeta Finansowa, 13.11.2009)

Rozmowa z Jerzym Nikorowskim, analitykiem zarządzającym funduszami w Superfund TFI SA

Czy spowolnienie gospodarcze przełożyło się w jakiś sposób na zainteresowanie planami oszczędnościowymi?

Tak i jest to zmiana pozytywna spowolnienie gospodarcze skłania inwestorów do myślenia o przyszłości i oszczędzaniu na tak zwaną czarną godzinę. Niektórzy posiadacze rejestrów Planów Systematycznego Inwestowania w ofercie Superfund TFI robią to z myślą o swoich najbliższych, zapewniając im tym samym stabilność finansową na przyszłość. Z kolei, jeśli chodzi o apogeum kryzysu na rynkach światowych, były też sytuacje, kiedy niektórzy inwestorzy, kierując się emocjami, wyprzedawali jednostki funduszy, tracąc przy tym okazję do odrobienia spadków. Oferta naszych produktów zawsze jest dopasowywana do sytuacji rynkowej. W związku z tym od początku roku 2009 Superfund TFI przebudował politykę inwestycyjną dwóch subfunduszy. Jednym z nich jest GoldFuture SFIO, pozwalający inwestorom skorzystać z trendów na rynku złota, które w obliczu rosnącej presji proinflacyjnej w USA i na całym świecie staje się bardzo popularnym instrumentem finansowym.
Czy widzą Państwo przyszłość dla tego rodzaju produktów - czy Polacy są coraz bardziej świadomi zalet takich instrumentów finansowych?

Zdecydowanie tak Pozwolę sobie na wyszczególnienie zalet PSI. Uśrednienie ceny, czyli systematyczność wpłat, pozwala na osiągnięcie ważnego efektu, jakim jest efekt uśrednienia ceny inwestycji. Świat rynków finansowych jest bardzo cykliczny, są okresy, kiedy fundusze inwestycyjne obecne na tych rynkach osiągają spektakularną stopę zwrotu w skali każdego miesiąca, są również okresy, kiedy wartość jednostek funduszy spada, przez co stopa zwrotu na całości inwestycji maleje. Gdybyśmy wpłacili całość naszego kapitału (przykładowe 6 000 złotych) jednorazowo, narazilibyśmy się na ryzyko nietrafienia w dobry cykl komunkturalny. Oznaczałoby to, że zainwestowaliśmy na tak zwanej górce, czyli momencie, kiedy cena jednostki uczestnictwa była na wysokim poziomie, natomiast od momentu naszej wpłaty wartość jednostki maleje aż do momentu powrotu wzrostów na rynkach finansowych. Faktem jednak jest to, że w dłuższym terminie każda inwestycja ma duże szanse na wygenerowanie pozytywnej stopy zwrotu, dlatego kupując jednostki w różnych odcinkach czasu, de facto uśredniamy cenę naszego nabycia w skali całości inwestycji. Jest to istotna zaleta dla inwestujących w fundusze, którzy nie mają czasu, aby śledzić zachowanie się giełd i poszczególnych rynków finansowych, natomiast korzystających z przywileju uczestniczenia w wydarzeniach ze świata finansów. Trzeci filar - inwestowanie poprzez PSI może również być postrzegane jako oszczędzanie na przyszłość. Zgodnie z polskim systemem emerytalnym dwa pierwsze filary systemu emerytalnego są obligatoryjne i polegają na obowiązkowym odprowadzaniu składek przez pracodawcę do ZUS-u i OFE. Planowany w taki sposób poziom dochodu, który mają zapewnić dwa pierwsze filary, będzie się kształtował na wysokości połowy otrzymywanego na bieżąco wynagrodzenia. Z tego punktu widzenia, aby móc utrzymać wyższą stopę życiową po odejściu na emeryturę, warto jest zastanowić się nad oszczędzaniem we własnym zakresie. W tym niezwykle pomocnym może być PSI, oferowany przez fundusze inwestycyjne. Dzięki wydłużonemu okresowi zamrożenia inwestycji (czasem do 15 lat, a w przypadku dobrowolnego przedłużenia okresu może to być dowolna długość oszczędzania), inwestor przekłada okres konsumpcji oszczędzonego kapitału na lata zbieżne z wiekiem emerytalnym. Kapitalizacja kapitału, charakterystyczna dla wszystkich inwestycji poprzez fundusze inwestycyjne. PSI oferują też dodatkową zaletę - wymagane od klienta jednorazowe zaangażowanie kapitału jest niewielkie. Wpłacając co miesiąc przykładowe 100 złotych, nawet klienci o niewysokich zarobkach nie muszą wyrzekać się wielu wydatków bieżących. Z tego powodu, takie rozwiązanie jak PSI cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów mniej zamożnych, ponieważ pozwala ono na skorzystanie z usług finansowych funduszy inwestycyjnych, jednocześnie nie wymuszając wyrzeczeń w okresie inwestowania.
Jaki produkt z Państwa oferty cieszy się największym zainteresowaniem klientów?
Najbardziej popularne wśród naszych klientów jest połączenie strategii typu Managed Futures (portfel kontraktów terminowych zarządzanych przez zaawansowany system komputerowy) i funduszu gotówkowego Superfund Płynnościowego SFIO, jako alternatywy dla lokaty bankowej. Połączenie pozwala na dywersyfikację portfela, poprawiając jego odporność na spadki. Fakt, że fundusze znajdują się pod jednym parasolem SFIO, ma wiele zalet, które są często wykorzystywane przez naszych klientów (np.: korzyści podatkowe oraz możliwość konwersji bez opłat).