Expander: w listopadzie górą fundusze inwestujące w złoto

(Rafał Lerski, analityk Expandera, Gazeta Ubezpieczeniowa On-line; 4 grudnia 2009 r.)

Najwięcej w listopadzie zarobili inwestorzy posiadający jednostki funduszy, których wartość jest pochodną cen złota. Żółty kruszec w listopadzie wzrósł o ponad 12%. Naprawdę imponującą stopę zwrotu zanotował za to fundusz Superfund Goldfuture inwestujący, jak sama nazwa wskazuje na rynku terminowym złota. W tym przypadku najbardziej prawdopodobną przyczyną aż tak wysokiej stopy zwrotu było zastosowanie dźwigni finansowej.

W listopadzie odrodziły się fundusze Superfund TFI – jedynego na polskim rynku łatwo dostępnego TFI zarządzającego funduszami typu managed futures. Fundusze były hitem roku 2008 jednak w roku bieżącym zaczęły przynosić bardzo niskie stopy zwrotu. Inwestorzy zapewne mają nadzieję, że wyniki listopada są sygnałem zapowiadającym dłuższą poprawę. Fundusze typu managed futures z powodu nietypowej polityki inwestycyjnej i stosowania dźwigni finansowej często cechują się znaczną zmiennością wyników. Czasami bywa nawet tak, że na wyniki całego roku największy wpływ ma stopa zwrotu. Mimo tak dużego ryzyka, z powodu niskiej korelacji z podstawowymi klasami aktywów są one pożądane jako dodatek do portfela długoterminowego inwestora, chcącego dobrze zdywersyfikować (zróżnicować) swoje inwestycje. Udział takich funduszy raczej jednak nie powinien przekraczać 20% wartości portfela inwestycyjnego.
Najbliższe dwa miesiące, czyli grudzień i styczeń, statystycznie są dobre dla inwestujących w fundusze akcyjne.

Listopad nie był miesiącem złym dla inwestujących w akcje. Indeks szerokiego rynku wzrósł w tym miesiącu o 3%. Wzrost zawdzięczał jednak głownie kursom akcji dużych spółek. Wartość średnich spółek mierzona indeksem mWIG40 wzrosła tylko o 2,1%, natomiast spółki małe reprezentowane przez indeks sWIG80 właściwie pozostawały na niezmienionym poziomie.

Te dysproporcje widać też w wynikach funduszy. Przeciętne wyniki funduszy małych i średnich spółek w listopadzie były niemal o połowę niższe niż fundusze inwestujące w akcje szerokiego rynku. W przypadku funduszy akcji polskich tylko czterem podmiotom, zarządzającym przez dwa TFI udało się pobić indeks WIG.

Z szacunków Expandera wynika, że wśród funduszy akcji zagranicznych wycenianych w polskiej walucie na dwóch przeciwległych biegunach znalazły się podmioty inwestujące na rynkach wschodzących. Przodował fundusz Pionier specjalizujący się w krajach Emerging Markets oraz fundusze: „DWS BRIC” (4 największe wschodzące gospodarki) i „DWS Indie i Chiny”. Indeks MSCI BRIC, który wyceniany w USD wzrósł w listopadzie 5,2%, a główne indeksy Chin i Indii wzrosły odpowiednio o 6,7% i 6,5%. Wspomnianym wyżej funduszom nie udało się jednak osiągnąć takich stóp zwrotu. Najprawdopodobniej z powodu znacznego umocnienia się naszej waluty zarówno w stosunku do dolara, jak i chińskiego jena oraz rupii indyjskiej.

Więcej na stronach: www.gu.com.pl