Ogłoszenie w sprawie poszerzenia funkcjonalności Systemu Transakcyjno - Informacyjnego (STI) dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, informuje niniejszym o poszerzeniu z dniem 11 stycznia 2010 roku, możliwości korzystania z Systemu Transakcyjno – Informacyjnego, w ramach którego możliwe jest realizowanie zleceń oraz dyspozycji uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, w drodze elektronicznej. Nowy zakres usług oferowanych w ramach Systemy przedstawiony został poniżej w „Tabeli funkcjonalności”.

 

Tabela funkcjonalności usług Systemu Transakcyjno – Informacyjnego (STI) dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

 

I. Lista Funduszy, które oferują korzystanie z usługi STI:

1. Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz działające w jego ramach subfundusze:

1) Superfund A,

2) Superfund B,

3) Superfund C,

4) Superfund Absolute Return,

5) Superfund GoldFuture,

6) Superfund Płynnościowy;

2. Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty zbywający jednostki uczestnictwa kategorii:

1) Standardowej,

2) Internetowej,

3) PSI.

II. Uczestnicy Funduszy, będący użytkownikami STI mogą w ramach STI składać następujące zlecenia i dyspozycje (za wyjątkiem Superfund Trend Plus Powiązany FIO kategoria PSI):

1) Zlecenie Pierwszego Nabycia Jednostek Uczestnictwa (Otwarcia Rejestru),

2) Zlecenie Nabycia Jednostek Uczestnictwa,

3) Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

4) Zlecenie Zamiany Jednostek Uczestnictwa (pomiędzy subfunduszami),

5) Dyspozycja Blokady Rejestru,

6) Dyspozycja Odwołania Blokady Rejestru,

7) Dyspozycja Zmiany Danych Adresowych Użytkownika STI,

8) Dyspozycja Wypowiedzenia Umowy o korzystanie z STI,

9) Dyspozycja Zamówienia Listy Kodów Jednorazowych,

10) Dyspozycja Aktywacji Listy Kodów Jednorazowych,

11) Dyspozycja Dezaktywacji Listy Kodów Jednorazowych

12) Dyspozycja Reklamacji.