Raport z zarządzania grudzień 2009

Globalne rynki akcji rozpoczęły rok 2009 od miejsca, w którym zakończyły rok 2008, utrzymując się w ostrym trendzie spadkowym do początku marca, za sprawą coraz większego spadku zatrudnienia, które doprowadziło do załamania popytu konsumpcyjnego oraz produkcji przemysłowej na całym świecie. Następnie na rynkach akcji nastąpiło ożywienie na skutek działań mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego. Rządy głównych państw zachodnich zwiększyły zadłużenie do historycznie wysokich poziomów, a banki centralne skupowały toksyczne aktywa. Chiny rozpoczęły intensywne zakupy surowców. Po tym, jak rządy krajów zachodnich przyjęły strategię ilościowego luzowania polityki monetarnej, krótkoterminowe kontrakty futures na stopę procentową wzrosły do najwyższych w historii poziomów i nastąpiła wyprzedaż dolara amerykańskiego. Złoto, srebro i metale nieszlachetne zyskały w sytuacji, gdy inwestorzy poszukiwali zabezpieczenia przed inflacją. Kontrakty futures na ropę crude dotrzymywały tempa akcjom, przy silnych wzrostach na tle poprawy szacunków dotyczących popytu.

Lutowe kontrakty futures na złoto zakończyły grudzień ponad 7-procentowym spadkiem po osiągnięciu na początku miesiąca najwyższego w historii poziomu powyżej 1.200 dolarów. Rynek oddał prawie całość listopadowych wzrostów za sprawą umacniającego się dolara. Pomimo rozczarowania grudniowymi wynikami, kontrakty futures na złoto o najbliższej zapadalności zakończyły rok kalendarzowy ze stopą zwrotu wynoszącą ponad 20 proc.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za grudzień 2009.