Raport z zarządzania styczeń 2010

W styczniu globalne rynki akcji poniosły duże straty na tle wydarzeń, które groziły odwróceniem tendencji uzdrowienia gospodarczego z roku 2009. Głównym negatywnym czynnikiem była decyzja Chin o zwiększeniu wymogów rezerw bankowych, z jednoczesnym zwróceniem się do kilku banków o całkowite zaprzestanie działalności kredytowej. Ponadto rząd Stanów Zjednoczonych ogłosił plan nałożenia na amerykańskie banki podatku w celu zmuszenia ich do spłaty pomocy uzyskanej w ramach programu TARP. Ceny akcji zaczęły coraz szybciej spadać na tle oczekiwań, że zyski banków mogą być zagrożone, co z kolei może ograniczyć akcję kredytową a tym samym wzrost gospodarczy. W sytuacji odwrócenia trendów na rynkach akcji, inwestorzy zaczęli wracać do długo- i krótkoterminowych papierów skarbowych. Dolar zanotował ostre wzrosty po tym, jak inwestorzy zaczęli masowo wychodzić z rynków wschodzących i gospodarek uzależnionych od surowców. Jednocześnie nastąpił zwrot w przypadku długich pozycji na towary, począwszy od złota, poprzez ropę naftową aż po zboża i metale nieszlachetne.

Lutowe kontrakty futures na złoto zwiększyły straty w styczniu, kończąc miesiąc spadkiem o 1,7 proc. po tym, jak wzrosty kursu dolara amerykańskiego odebrały nieco rozpędu inwestycjom w złoto. Po wzroście ceny złota na początku miesiąca powyżej 1.160 USD nastąpiła wyprzedaż i spadek ceny do poziomu 1.083 USD. Do spadku ceny złota przyczyniły się również ruchy Chin w kierunku ograniczenia wzrostu gospodarczego w chińskiej gospodarce.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za styczeń 2010.