Świetny marzec dla klientów Superfund TFI

Puls Biznesu, Gazeta Giełdy Parkiet; 2010-04-07 

Zdecydowana większość funduszy inwestycyjnych przyniosła w marcu zyski. Najlepszy fundusz miesiąca Superfund C dał zarobić aż 22,3 proc. – podkreślono w dziennikach Puls Biznesu i Gazeta Giełdy Parkiet.

- Nasze fundusze posiadały długą ekspozycję na rynek metali oraz mieszane pozycje na rynkach akcji, walutowych, surowcowych oraz obligacji i stóp procentowych. Najbardziej zyskowne okazały się krótkie pozycje na kontraktach na gaz naturalny oraz kukurydzę, a także długa pozycja na aluminium tłumaczy Adam Zaremba, doradca inwestycyjny Superfund TFI.

Więcej informacji na temat marcowych wyników inwestycyjnych w dziennikach Puls Biznesu i Gazeta Giełdy Parkiet z dn. 07.04.2010 r.