Raport z zarządzania marzec 2010

Na globalnych rynkach akcji mieliśmy do czynienia z kontynuacją imponującego rajdu, który rozpoczął się w marcu ubiegłego roku. Inwestycje funduszu Superfund w akcje przyniosły zyski we wszystkich regionach. Odnotowaliśmy także dobre wyniki na rynkach energii po tym, jak globalna poprawa sytuacji gospodarczej spowodowała poprawę oczekiwań dotyczących popytu na ropę crude, natomiast za sprawą nietypowo ciepłej jak na tę poru roku pogody w Stanach Zjednoczonych, notowania kontraktów futures na gaz ziemny utrzymywały się w trendzie spadkowym. Długie pozycje na metale przemysłowe i „waluty surowcowe” radziły sobie dobrze. Za sprawą nadal wysokiego popytu ze strony Chin, prym wiodły nikiel i miedź. Wzrosty na krótkich pozycjach na kukurydzę, pszenicę i owies przewyższyły straty na długich pozycjach na kompleks sojowy. Odnotowaliśmy straty na kontraktach futures na rynkach obligacji i pieniężnych po tym, jak amerykańskie i kanadyjskie krótkoterminowe kontrakty futures na stopę procentową uległy delikatnej korekcie za sprawą poprawiających się danych o zatrudnieniu.

W marcu czerwcowe kontrakty futures na złoto kontynuowały notowania w wąskim przedziale pomiędzy trendem bocznym, a lekkimi spadkami. Złoto nadal notowało maksima w stosunku do euro i funta brytyjskiego po tym, jak problemy Grecji z długiem publicznym zachęciły inwestorów do wychodzenia z euro, natomiast dylemat fiskalny Wielkiej Brytanii wymusił ostrą dewaluację brytyjskiej waluty od początku roku. Cena złota wyrażona w dolarach pozostaje w pobliżu historycznych maksimów.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za marzec 2010.