Ogłoszenie w sprawie zmiany „Regulaminu składania i przyjmowania zleceń nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund TFI SA w drodze korespondencyjnej”

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, informuje, iż z uwagi na zmiany ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu konieczne stało się dokonanie zmian w treści wspomnianego Regulaminu, który w treści przytoczonej poniżej wchodzi w życie w dniu 22 kwietnia 2010 roku. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami. Dokumenty do pobrania w PDF.