Superfund GoldFuture funduszem czerwca Puls Biznesu, 2010-07-08 Grzegorz Nawacki

Wyniki w czerwcu były kiepskie dla klientów TFI, chyba, że zaufali funduszom inwestującym w złoto. Funduszem miesiąca według rankingu Pulsu Biznesu został Superfund GoldFuture z wynikiem 5,3 proc.
- Strategia funduszu skorzystała w czerwcu na rosnących cenach złota i umacniającym się dolarze. Przyczyną były utrzymujące się obawy o sytuację fiskalną zadłużonych krajów południa Europy. W rezultacie spadały ceny akcji, a inwestorzy poszukiwali bezpiecznych przystani, jak złoto, czy też amerykańska waluta. Rynki wciąż są niepewne i jakiekolwiek zachwiania powodują zwyżki cen złota. To daje pewne szanse dalszego wzrostu wartości tego kruszcu – powiedział dziennikowi Puls Biznesu Maciej Brysławski, prezes Superfund TFI.