Ogłoszenie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie postanowień art. 33 ust. 2 Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Wprowadzane zmiany Statutu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj.: w dniu 5 listopada 2010 roku.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj