Raport z zarządzania lipiec 2010

W lipcu długoterminowa strategia funduszu Superfund nie przyniosła oczekiwanych wyników, ze względu na powrót apetytu na ryzyko i odwrócenie trendów na wielu rynkach. Inwestycje funduszu w globalne indeksy akcji osłabły po tym, jak krótkie pozycje zajęte w wyniku poważnego osłabienia rynków w czerwcu poddały się za sprawą imponującego odbicia akcji po publikacji dobrych wyników spółek. W lipcu inwestycje w waluty przyniosły zyski w sytuacji, gdy inwestorzy kupowali japońskiego jena i franka szwajcarskiego. Odnotowaliśmy znaczące straty na naszej krótkiej pozycji na rynku zbóż na tle silnych wzrostów notowań kukurydzy, soi i pszenicy. Na rynku energii lipiec okazał się miesiącem szczególnie trudnym. Rynki ropy crude i gazu ziemnego były niestabilne i nie zdołały wypracować trwałego trendu w którymkolwiek kierunku, czego wynikiem były straty zarówno na krótkich, jak i długich pozycjach. W lipcu krótkoterminowa strategia funduszu Superfund powiększyła straty funduszu w sytuacji, gdy zmienność ruchów na rynkach wywarła negatywny wpływ na wyniki w wielu sektorach.

Po ustanowieniu w czerwcu najwyższego poziomu w historii, rynek kontraktów futures na złoto zareagował w lipcu spadkami ostatecznie kończąc miesiąc spadkiem o 5,1 proc. Sytuacja w Europie, postrzegana jako stabilna po pozytywnych wynikach stress testów w sektorze bankowym wyeliminowała kluczowe źródło popytu na złoto, wprowadzając niepewność posiadaczy długich pozycji. Cena złota w euro spadła o 12 proc., kończąc miesiąc na poziomie poniżej 900 euro.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za lipiec 2010