Raport z zarządzania sierpień 2010

Długoterminowe strategie Superfund przyniosły w sierpniu dobre wyniki po tym, jak w kilku sektorach powróciły utrwalone trendy. Nasza długa pozycja na rynkach obligacji i rynkach pieniężnych przyniosła wzrosty za sprawą zakupów obligacji rządowych. Na ogólnoświatowych rynkach akcji miała miejsce wyprzedaż, powodując odwrócenie lipcowych wzrostów, jednocześnie stwarzając trudne warunki dla funduszu Superfund, gdyż rynek nadal wahał się pomiędzy optymizmem a awersją do ryzyka. Dobre wyniki na japońskim jenie i franku szwajcarskim bez trudu zrównoważyły spadki na walutach o wyższym ryzyku, takich jak meksykańskie peso czy dolar nowozelandzki. Długie pozycje na złoto także okazały się zyskowne, po tym jak złoto powróciło do historycznych maksimów. Trend spadkowy na gazie ziemnym przyspieszył, powodując spadek ceny gazu do poziomu 4 USD, zwiększając jednocześnie nasze zyski z inwestycji w surowce. Dzięki krótkoterminowej strategii, fundusz Superfund poprawił sierpniowe wyniki, notując spore zyski na rynkach metali, energii i na indeksach akcji.

W sierpniu kontrakty futures na złoto systematycznie rosły za sprawą rosnącego przekonania wśród inwestorów, że ani dolar, ani euro nie stanowi bezpiecznej alternatywy dla ich aktywów. Grudniowe kontrakty futures na złoto odrobiły w całości lipcowe spadki, zyskując 5,5 proc. w dolarach i 8,5 proc. w euro, w sytuacji, gdy inwestorzy byli coraz bardziej zaniepokojeni danymi makroekonomicznymi z gospodarek amerykańskiej i europejskich.

Zapoznaj się z pełną wersją Raportu z zarządzania za sierpień 2010