Superfund – zyskowna alternatywa

Niekwestionowanym liderem ostatniego rankingu dziennika Rzeczpospolita został subfundusz Superfund C z wynikiem 33,46 proc.* w kategorii „Najlepsze i najsłabsze fundusze inwestycyjne”. Bardzo dobre wyniki znalazły odzwierciedlenie również w pozycjonowaniu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych z udziałem funduszy Superfund TFI. W rankingu TOP5 Skandia Życie, pokazującym pięć funduszy osiągających najwyższe stopy zwrotu UFK Skandia inwestująca w fundusze Superfund TFI znajduje się na pierwszym miejscu z wynikiem 23,58 proc.**

Tak znakomite rezultaty nie są dziełem przypadku, bowiem system transakcyjny Superfund został wzbogacony o strategię krótkoterminową. Po wielu miesiącach testów została ona z sukcesem wdrożona w III kwartale tego roku. W przeszłości średni czas utrzymywania pojedynczej pozycji wynosił cztery miesiące. Strategia krótkoterminowa charakteryzuje się znacznie krótszym okresem inwestycyjnym – średnio poniżej tygodnia. W rezultacie jesteśmy świadkami bardzo dobrych wyników funduszy.

Fundusze Superfund wykorzystując strategię Managed Futures inwestują w wystandaryzowane kontrakty terminowe. Starają się wykrywać trendy wzrostowe bądź spadkowe i odpowiednio do nich zająć pozycję. W rezultacie dają możliwość generowania zysków zarówno w trakcie hossy, jak i bessy.

Po kryzysie greckim i gwałtownych zmianach notowań na wszystkich rynkach finansowych od lipca nastąpił powrót do długoterminowych trendów – akcje i surowce dalej rosną, dolar z kolei się osłabia. Prawdopodobieństwo wystąpienia drugiego dna recesji znacznie zmalało według aktualnych ocen analityków. Gospodarka amerykańska rośnie wprawdzie bardzo powoli, jednak Europa i rynki wschodzące nadrabiają to z nawiązką. W rezultacie na rynki akcji powrócił optymizm, wzrosty po dnie recesji są kontynuowane. Wpisuje się w taką sytuację doskonale listopadowa decyzja FED o kolejnym zastrzyku finansowym. Sprzyja to osłabianiu amerykańskiej waluty, zwyżkom cen surowców (denominowanych w dolarze) oraz wzrostom na globalnych rynkach akcji. Takie pozycje posiada według ostatnich raportów portfele Superfund, zatem możemy się spodziewać jego dalszych wzrostów. Wszystko wskazuje na to, że na rynki finansowe na długo powrócił spokój. Taka sytuacja sprzyja powstawaniu długoterminowych silnych trendów, co z kolei procentuje zyskami w funduszach Superfund.

Jakub Bentke
Departament Zarządzania i Analiz
Superfund TFI SA

*( źródło: Rzeczpospolita; wyniki 27.07.2010 – 27.10.2010), **(źródło: www.skandia.pl; wyniki 03.08.2010 – 03.11.2010);