Superfund z oceną 4a

W październikowym rankingu funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, badający relację zysku do ryzyka po raz pierwszy ocenę otrzymał fundusz pieniężny Superfund Płynnościowy. Otrzymał on ocenę 4a w skali mierzonej od 1 do 5 pkt.. Jest to bardzo dobra ocena na tle konkurencji – jak wyjaśnił analityk AnalizOnline.
Od początku roku Superfund Płynnościowy osiągnął stopę zwrotu 5,04 proc. (wykres poniżej) co w skali roku daje wynik 5,9 proc. Od uruchomienia 17.10.2007 r. subfundusz ten przyniósł 19,57 proc. zysku, co daje średnioroczny wynik 6 proc.